06-11-2016

Interventures LinC 3: het burgerbudget

Wat heeft de Kunst van het Burgerbudget opgeleverd?

In deze interventure onderzochten 5 LinC-ers wat burgerparticipatie en burgerbudgetten zou kunnen betekenen voor de kunstsector, gezien vanuit hun eigen motivatie, expertise en praktijk. Het Interventureteam acteerde op basis van een eigen voorstel – zonder opdrachtgever – en bekeek de mogelijkheden en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Met in het achterhoofd de hamvraag: Zou burgerbudgettering in de kunsten de betrokkenheid van burgers bij kunst kunnen vergroten?

Wat vinden kunstenaars en experts van burgerbudgetten voor de kunsten? Daarover gingen we in gesprek tijdens een debat met professionals uit die sector in het Veem Theater te Amsterdam.
Welke modellen zouden kunnen werken? Online, offline, een jury, een adviesraad van burgers? De groep werkte één vorm uit. In Rotterdam Noord konden bewoners en publiek 50.000 euro verdelen over de kunstinitiatieven uit de wijk.
We gingen in gesprek met fondsen over hun ervaring of ideeën over wat wel en niet zou kunnen of mogelijk zou zijn.
En tot slot keek het team van buiten naar binnen en nodigde 4 experts uit andere gebieden (sociologie, marketing, antropologie en potiticologie) uit om hun visie en ervaring op burgerparticipatie te delen.

De groep acteerde als optelling van individuen met elk een eigen idee over de mogelijkheden. Het ontbreken van centrale vraag én het grillige proces van werken vanuit verschillende motivaties, was inspirerend. Dit werkproces vertoonde parallellen met hoe burgerparticipatie zou werken. Dit leverde een tweede interessante onderzoekslijn op, namelijk die van de werking van zelfsturende teams en deep democracy. Hoe voorkom je een dictatuur van de meerderheid en hoe waarborg je de bescherming van de minderheid?

Als resultaat van de Interventure presenteert het team een proeftuin van mogelijkheden, die deelnemers zelf aan het denken zetten over de waarde van participatie op het gebied van cultuurbeleid en hoe het geld verdeeld kan worden als de burger mee aan zet is. De 5 LinC-ers zijn in de proeftuin aanspreekbaar en delen hun eigen ervaringen uit het traject. Vanuit het onderzoek kwam de groep achter een aantal belangrijke conclusies:

  • De burger betrekken biedt kansen, alleen al het experiment aangaan is een ontzettende verruiming en inspiratie voor de eigen praktijk.
  • Participatie is van alle tijden en doet iedereen op zijn eigen manier: dat is zowel de kracht als de beperking – er is geen juiste manier.
  • Bij de groep is het vuur gaan branden – bij ieder op een eigen manier – en de centrale vraag is hoe dat vuur kan doorgegeven worden. Daarmee zijn misschien een gids geworden voor anderen die geïnteresseerd zijn in de voortdurende zoektocht naar hoe de burger en het publiek betrokken kunnen worden bij de toekomst van Kunst en Cultuur.