06-11-2016

Interventures LinC 3: Keurmeesters

Het Deskundigenoordeel is in veel culturele regelingen van groot belang. Tegelijkertijd ligt ‘de deskundige’ onder vuur. Waar komt deze weerstand vandaan? Is de inzet van deskundigen, bijvoorbeeld in de beoordeling van kunstsubsidies, nog wel de gewenst methode? Zou het anders kunnen? En zo ja, hoe?

In opdracht van de Akademie van Kunsten, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), werd aan het Interventureteam van LinC 3 bestaande uit Charlotte Hegeman, Inge Zeilinga, Jacqueline Stolmeijer-Arends en Zeus Hoenderop (de Keurmeesters) het vraagstuk ten aanzien van Het Deskundigenoordeel te onderzoeken.

Het Interventuretraject heeft geresulteerd in een interviewreeks, een blog en de verfilming van een experiment uitgevoerd op 10 oktober jl. waarin twee commissies – een lekencommissie en een deskundigencommissie – twee subsidieaanvragen beoordelen.

Het Interventureteam Keurmeesters concludeert dat er in de sector veel deskundigheid aanwezig is en dat deze deskundigheid nog meer gezien, gehoord en ingezet dient te worden. De Akademie van Kunsten kan hierin een wezenlijke rol vervullen door niet alleen een plek te zijn waar kunstenaars ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten, maar tevens een platform voor deskundigheid in de kunsten te zijn. Het experiment toont aan dat deskundigheid ten aanzien van subsidieregelingen nog steeds, en in de informatiemaatschappij waarin wij leven, nog relevanter is geworden; de deskundige is de gids van de 21e eeuw.