19-09-2013

Een leidinggevende is een regisseur van processen

Victor van der Chijs, die in Lab 1 een bijdrage zal leveren aan het LinC-programma, heeft negen jaar aan het hoofd gestaan van het Nederlandse architectenbureau OMA. Onder zijn leiding groeide dit creatieve bedrijf uit tot netwerkorganisatie van wereldformaat met projecten van Rotterdam tot Taipei. Van bibliotheken, muziekhallen of bankgebouwen tot de inrichting van modehuis Prada; OMA heeft intensief en ingenieus samengewerkt met talloze bedrijven en instellingen.

Het was dan ook voor velen een verrassing toen directeur Van der Chijs zijn vertrek aankondigde in 2013. Naar aanleiding van zijn vertrek bij OMA publiceerde zowel Het Financieele Dagblad (zie artikel) als de Volkskrant (zie artikel) een artikel over zijn karakteristieke bedrijfsvoering.

In deze artikelen wordt een beeld geschetst waaruit blijkt dat Van der Chijs zijn leidinggevende positie beschouwt als ‘regisseur van processen’. In zijn benadering is culturele analyse van essentieel belang voor succesvolle samenwerking en innovatie cruciaal. Van der Chijs was dan ook medeoprichter van Clicknl, een initiatief om de verbinding van de creatieve industrie met de wetenschap te bevorderen.