20-09-2013

Het belang van ‘alledaagse’ ervaring voor leiderschap

Mirko Noordegraaf (academisch directeur van LinC) schreef in De Helling – wetenschappelijk tijdschrift van GroenLinks – over ‘Leiderschap met een kleine l’, waarin hij onder andere een van zijn favoriete schilders, Willem de Kooning, gebruikt om het belang van alledaagse ervaring voor leiderschap aan te duiden.

Noordegraaf schrijft dat de toenemende vraag naar ‘krachtdadige’ leiders een zorgwekkende ontwikkeling is en enkel tot meer complicaties leidt. Van de politiek tot professionele bedrijfsvoering en het maatschappelijke veld, er wordt verwacht van leiders dat ze kracht en vernieuwing brengen waar problemen zich voordoen. Hij illustreert deze nadruk op leiderschap met een grote L door te verwijzen naar de media-aandacht voor dit fenomeen en de vele leiderschapscursussen en -programma’s die aangeboden worden.

Noordegraaf correleert deze ontwikkeling met toenemende neoliberale tendensen in de samenleving, waaronder het individualisme. Het gevaar ligt hier volgens hem met name in het feit dat de behoefte van mensen om hun heil te zoeken in krachtig leiderschap samenhangt met morele onzekerheid. Daarom, zo beargumenteert hij, is het nodig om de pretentie van leiderschap te verminderen en het te herinterpreteren als deel van het alledaagse organiseren. Hiervoor is gezag nodig, waarin duiding, ervaringen en retrospectie onontbeerlijk zijn.

Lees het hele artikel