02-10-2013

De positieve kant van individualisering

Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist en gastdocent in lab 1, beargumenteert in dit essay hoe individualisme een nuttige rol kan vervullen in de Nederlandse samenleving. In plaats van het individualisme alleen negatief te associëren met zelfverrijkende bankiers, is er ook een andere kant van dit concept dat uitgelicht moet worden. Zodra burgers en de overheid namelijk verantwoordelijkheid delen is dit beter voor het algemeen belang.

Tabarki legt uit hoe radicale decentralisatie volgens hem de boventoon zal voeren de komende tien jaar. Door deze ontwikkeling nemen mensen op lokaal niveau meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving, van het ophalen van vuilnis tot het opwekken van hun eigen stroom. Dit biedt voor alle betrokken partijen een uitkomst, gezien de kosten dalen en de klantgerichtheid en saamhorigheid toeneemt.

De vooruitgang van technologie en opkomst van sociale media in combinatie met het hoge opleidingsniveau in Nederland hebben als effect gehad dat snel en efficiënt reageren de norm is geworden. Indien bestuurders en instanties zich hier niet aan kunnen aanpassen, zullen burgers zelf initiatief nemen door middel van zelforganisatie.

Als voorbeeld noemt Tabarki onder andere de iPhone-applicatie BuitenBeter uit Eindhoven, waar burgers snel klachten over het onderhoud van hun wijk kunnen doorgeven aan de gemeente. Ook draagt hij de zogenaamde ‘hubs’ aan als voorbeeld. Dat zijn kleine kantoren in de wijk die gebruikt kunnen worden als werkplek door werknemers en freelancers uit allerlei sectoren. Tot slot voorspelt Tabarki dat we over tien jaar onze eigen energieproducenten zullen zijn door het gebruik van zonnecellen. Ook hierin nemen bewoners zelf het voortouw in plaats van woningcorporaties.

Wat is de relatie tussen individualisering en de culturele sector? Zijn er hier ook zulke positieve voorbeelden van zelforganisatie te vinden? Hoe gaan bestuurders om met een dergelijke kentering? Dit zijn enkele vragen die gesteld kunnen worden met betrekking tot leiderschap in cultuur naar aanleiding van dit essay.

Lees het volledige essay ‘Van Vadertje Staat naar radicale decentralisatie’ hier.