30-01-2014

Informatiemiddag Leiderschap in Cultuur II 2014-2015

Op maandag 15 september 2014 begint de tweede editie van het leiderschapsprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC), het programma voor en door (potentiële) leiders in de kunst- en cultuursector. De groep deelnemers van de eerste editie laat zichzelf al kennen als een krachtige en diverse voorhoede van leiders in de culturele sector die samen met de docenten en gastsprekers van LinC een lerend en innoverend netwerk van vernieuwers en veranderaars vormen.

We willen u graag uitnodigen voor de informatiemiddag van LinC II op maandag 10 maart van 16.00 – 18.00 uur. Aansluitend vindt een borrel plaats. De informatiemiddag vindt plaats in de grote collegezaal van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO) aan de Bijlhouwerstraat 6 te Utrecht. Stuur een e-mail naar info@leiderschapincultuur.nl als u zich wilt aanmelden voor de informatiemiddag.

Aanmelden voor de tweede editie van Leiderschap in Cultuur kan tot en met zondag 6 april via deze website.