06-05-2014

Uitnodiging Cultural Connections bijeenkomst 12 mei

Wat kan Zorg voor Cultuur betekenen en wat kan Cultuur voor Zorg betekenen?

Gezocht: Leiders in de zorg.
Ben jij leider in de zorg (manager, directeur of bestuurder) en wil jij samen met leiders in cultuur deze vraag onderzoeken? Meld je dan aan bij Roos Varekamp: rv@kl.nl (beperkt aantal plaatsen).

Datum 
Maandag 12 mei 2014
Inloop 16.30 uur. Start programma 17.00 uur einde programma 19.00 uur.

Plaats
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht
http://www.hethuisutrecht.nl/contact/

Wie zijn wij?

 • Inez Boogaarts, secretaris/directeur Rotterdamse Raad voor Cultuur
 • Annette Marx, architect/directie Marx & Steketee architecten
 • Marc Jacobs, directeur/bestuurder bibliotheek de Meierij
 • Jan Brands, directeur Kunstconnectie
 • Wilco Witte, manager Muziek SKVR en
 • Jan-Hein Sloesen, clustermanager Service en Relatiemanagement Provincie Brabant en partner KR8LAB

Samen met 14 anderen volgen wij het LinC-programma.

Programma
17:00 – 17:15 Ontvangst door Erik Akkermans

17:15 – 17:30 Speeddating Zorg – Cultuur
Eerste kennismaking tussen zorg en cultuurmensen om de 5 minuten rouleren

17:30 – 17:50 Marjan Hammersma over cultuur en zorg
Directeur Generaal Cultuur en Media Ministerie van OCW

17:50 – 18:15 Paneldiscussie onder leiding van Erik Akkermans
Panelleden:
Jeroen Crasborn, Senior manager zorgstrategie bij Achmea divisie zorg & Gezondheid
Joris Kok, Directeur KplusV
Jan Jaap Knol, Directeur Fonds voor Cultuurparticipatie

18:15 – 18:45 Werksessies
Onder begeleiding van CultuurZorg LinC’ers
In zes groepen worden vragen en thema’s uitgewerkt tot “statements”

18:45 -19:00 Terugkoppeling door Erik Akkermans
Presentatie van de “statements” en vooruitblik naar vervolg

19:00 Borrel

Cultural Connections
Wij organiseren voor de tweede keer een zogenaamd Cultural Connections. Dit onderdeel moet uitgroeien tot een (internationaal) netwerk van en voor leiders in de culturele sector, een platform om de dialoog aan te gaan over leiderschap en de maatschappelijke waarde van de sector. In dit netwerk wordt al doende kennis gedeeld waardoor LinC een open platform wordt voor de gehele sector. De kern van dit spoor is het verbinden van verschillende ‘bloedgroepen’, organisaties, functionarissen en disciplines rondom uitdagingen voor de culturele sector. De bijeenkomsten zijn daarom ook open voor niet-deelnemers. Tijdens deze Connections ontmoeten we mensen uit de zorg en uit cultuur.

Interventure
‘Wat kan Zorg voor Cultuur betekenen en wat kan Cultuur voor Zorg betekenen?’
Onze Interventure kent een onderzoeks- en een kennisaspect. Op basis van de eerder door onze groep doorlopen stappen in onze Interventure hebben we globaal het volgende uitgangspunt genoteerd:

We ontwikkelen een prototype van een ‘open source’; een kennisnetwerk tussen mensen werkzaam in de zorg en cultuur gecombineerd met een plaats waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

Visie tweeledig

 1. Zorgcliënten varen wel bij actieve deelname aan kunst en cultuur. Niet enkel in receptieve of esthetische zin, maar ook omdat door middel van kunst en cultuur de mens zich kan ontwikkelen en een gezonder mens wordt of blijft. Dit effect is het grootst bij kinderen, maar ook op latere leeftijd helpt bijvoorbeeld het luisteren naar muziek of het bespelen van een instrument voor het gezond houden van de hersenen.
 2. Mensen die werkzaam zijn in Cultuur hebben kennis en methodes ontwikkeld. Dat geldt ook voor medewerkers in de Zorg. In deze veranderende tijd kunnen we wellicht van elkaar leren.

Doel bijeenkomst
Het doel van de middag is om ons prototype, een (open) kennisnetwerk waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten, op het gebied van CultuurZorg te onderzoeken.

We doen dat aan de hand van twee centrale vragen:

 • Wat kan Zorg voor Cultuur betekenen en wat kan Cultuur voor Zorg betekenen
 • Is er behoefte aan een Zorg-Cultuur netwerk en hoe kan dat er uit zien

De uitkomsten van deze middag helpen ons verder in het ontwikkelen van ons prototype.

Wat gebeurt er al?
De initiatieven voor het samenspel tussen zorg en cultuur staan nog in de kinderschoenen. Er is dan ook, maatschappelijk gesproken, behoefte aan meer en ook aan betere kunst- en cultuuractiviteiten voor cliënten van zorg. Dit kunnen instellingen (thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenzorginstellingen) zijn maar ook individuele aanbieders of een intermediaire aanbieder of preventieve gezondheidsinstelling.

Het huidige aanbod of de huidige vormen van samenwerking zijn beperkt in omvang, weinig (theoretisch of praktisch) onderbouwd en zeer heterogeen van samenstelling en kwaliteit; de zorgsector kent niet of nauwelijks visie en beleid op dit terrein. Kunst- en cultuuraanbieders evenmin. De organisaties die de stimulering van de actieve kunst- en cultuurbeoefening als kernactiviteit hebben – de kunstencentra – hebben nauwelijks toegang tot de zorgsector. Ook in de museumwereld, de podiumkunsten, de architectuur, etc. worden maar voorzichtig stapjes gezet. En omgekeerd: zorginstellingen kennen de culturele wereld niet. De kunde en met name tijd en middelen om kunstbeoefening en culturele programmering in de zorgsector een vanzelfsprekende plek te geven ontbreken mede hierdoor goeddeels.

Platform
Om een brug tussen beide werelden te slaan, is het concept cultuurzorg bedacht.

 • Bent u werkzaam in de zorgsector en biedt u uw cliënten graag een mooi cultureel programma aan?
 • Of bent u juist een cultuuraanbieder die zorgcliënten iets te bieden heeft?
 • Bent u zorg professional en wilt u leren van cultuur professionals? Of andersom?
 • Of bent u gewoon nieuwsgierig of dit netwerk bij uw past?

Cultuurzorg is een partner voor beide sectoren. Een centraal punt waar u lering kunt trekken uit andere projecten waarin cultuur en zorg verbonden zijn, een kenniscentrum waar u advies kunt inwinnen over hoe deze brug te slaan, met welke factoren rekening te houden, en meer…Enthousiasme, ont-zorgen!

Concept Cultuurzorg.nl
Cultuurzorg.nl zou een expertise- en bemiddelingspunt voor zorg en cultuur kunnen zijn. Wij denken aan:

 • on-line database waar de zorg- en cultuursector elkaar doorlopend inspireren, informeren, etc.
 • actuele informatie over culturele programma’s voor doelgroepen; good practices;
 • advies en organisatorische ondersteuning bij het programmeren en organiseren van culturele activiteiten en evenementen
 • advisering en begeleiding bij implementeren van culturele programmering in het zorgbeleid
 • maatwerkondersteuning bij operationele uitvoering van activiteiten en/of evenementen
 • programma-aanbod komt tot stand in een wisselwerking van zorgaanbieders en cliënten met kunst- en cultuuraanbieders (kunstencentra, musea, erfgoed, bibliotheken, theaters, uitvoerend kunstenaars).
 • maar ook willen we cultuur makers in de gelegenheid stellen te leren van zorg professionals.

Deelnemen?
Bent u leider in de Zorg en heb je belangstelling om mee te doen met deze Cultural Connections? Meld je dan aan bij Roos Varekamp: rv@kl.nl (beperkt aantal plaatsen).

Meer informatie?

Bijlage 1- Stakeholdersperspectief

Bijlage 2- Instellingsperspectief

Bijlage 3- Klantperspectief