22-12-2014

De eerste interventures

Een interventure is een samenvoeging van de begrippen innovatie, interventie en avontuur. LinC-deelnemers vormen teams van ongeveer vijf personen en gaan de uitdaging aan om een antwoord, oplossing of idee te ontwikkelen met betrekking tot een actueel maatschappelijk cultureel vraagstuk. LinC-deelnemers ontwerpen een (artistieke) interventie die iets in de bestaande praktijk kan veranderen. Op 8 december presenteerde de eerste lichting haar resultaten.

CultuurZorgPrijs
Wat kunnen de zorgsector en de cultuursector voor elkaar betekenen? Welke verbindingen zijn mogelijk? Deze interventure verdiepte zich in trends in beide sectoren en in reeds succesvolle samenwerking. De conclusie: de behoefte aan meer verbinding wordt breed gedragen. Inspirerende voorbeelden kunnen bijdragen aan nieuwe experimenten en de voordelen van samenwerking verduidelijken. Om dergelijke voorbeelden te stimuleren, is de jaarlijks uit te reiken CultuurZorgPrijs in het leven geroepen.

Betrokken LinC-ers: Inez Boogaarts, Jan Brands, Marc Jacobs, Anette Marx, Jan-Hein Sloesen, Wilco Witte.

Aan tafel
Het culturele veld is zeer divers. Grote instellingen bestaan naast een flink aantal kleine zelfstandigen, er is sprake van uiteenlopende disciplines en specialismes. Dit maakt het moeilijk om met een stem te spreken of gezamenlijk positie te bepalen. Deze interventure onderzocht hoe de culturele sector ‘aan tafel’ te krijgen en waarover gepraat zou kunnen en moeten worden.

Betrokken LinC-ers: Alette Ahsmann, Jarrod Francisco, Marga Kroodsma, Maaike Verberk.

Stoelendans
De arbeidsmobiliteit in de cultuursector mag volgens deze interventure wel wat groter. Daarvoor werd het concept ‘Stoelendans’ ontwikkeld, dat het mogelijk maakt een periode mee te lopen of te ruilen met iemand anders. In meerdere sessies werd geïnventariseerd welke behoefte er bestaat, wat de waarde is van een frisse blik en hoe het tijdelijk wisselen van werkplek het beste georganiseerd kan worden.

Betrokken LinC-ers: Denise de Boer, Titia Bouwmeester, Janine Dijkmeier, Afaina de Jong, Rixt Hulshoff Poll.

Theatraal tribunaal
Er gaat volgens deze interventuregroep nogal wat mis in de relatie tussen cultuurmakers, overheden, managers en beleidsmakers. In het Theatraal tribunaal, een rechtbanksetting in een theater, klaagden vier LinC-ers respectievelijk het cultuurbeleid, de Nederlandse kunstenaar, lokale overheden en kunstmanagers aan. Ze betoogden dat er veel te winnen valt op het gebied van samenwerking. Marketeers en kunstenaars zouden elkaar meer moeten vertrouwen; cultuurinstellingen dienen door beleidsmakers en overheden meer als volwaardige en zelfstandige partners te worden gezien. Publiek en jury kregen de kans zich uit te spreken over de rechtvaardigheid van de grieven.

Betrokken LinC-ers: Feri de Geus, Ruben Israël, Maartje Nevejan, Renske Verbeek.