Deelnemers LinC1 presenteren de resultaten van hun onderzoek.
09-12-2014

Eerste lichting leiders in cultuur afgestudeerd

Minister Jet Bussemaker (OCW) overhandigt op woensdag 10 december aan de eerste lichting deelnemers van het programma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC) hun certificaat. Zij hebben veertien maanden lang gewerkt aan hun persoonlijk leiderschap en innovatief vermogen. De leiders in cultuur experimenteerden met nieuwe antwoorden op vraagstukken rond doelgroepen, partnerschappen, organisatievormen en financiering.

Leiderschap in Cultuur is een leerprogramma voor en door de culturele sector, in 2013 ontstaan uit gezamenlijke ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de sector zelf. Het programma biedt (potentiële) culturele leiders de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen en streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers wat betreft discipline, ervaring en achtergrond. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap. LinC heeft een looptijd van vier jaar en wordt uitgevoerd door het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur.

Experiment: stoelendans

De culturele leiders die op woensdag 10 december 2014 hun certificaat ontvangen, begonnen in september 2013 met het programma. Ze experimenteerden met nieuwe samenwerkingsvormen en oplossingen. Deelnemers ontwikkelden bijvoorbeeld het concept ‘stoelendans’ om het gebrek aan arbeidsmobiliteit in de sector aan te pakken. De stoelendans richt zich op het wisselen van werkplekken en het opdoen van nieuwe ervaringen. Anderen brachten de creatieve denkkracht van de culturele sector en de zorgen van de zorgsector bij elkaar.

Inschrijving derde ronde geopend

Met het afstuderen van de eerste lichting en de start van de tweede is een netwerk van leiders in cultuur geboren. Dit netwerk draagt bij aan een krachtige sector. Intussen zijn de inschrijvingen voor de derde ronde geopend. (Potentiële) culturele leiders kunnen zich tot 1 april 2015 aanmelden via www.leiderschapincultuur.nl. Informatie over het leerprogramma, toelatingscriteria en aanmelding is te vinden op www.leiderschapincultuur.nl of te verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@leiderschapincultuur.nl.

Praktische informatie uitreiking met minister Bussemaker

De uitreiking vindt plaats om 19:00 uur in de aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht.