22-01-2015

Cultural Connections: 9 februari

Jaarlijks vinden, als onderdeel van het LinC-programma, enkele bijeenkomsten plaats waarop het leggen van verbindingen centraal staat. Met elkaar, met relevante partners en met andere sectoren en individuen. Deze bijeenkomsten hebben de naam Cultural Connections. Op 9 februari staan we stil bij wat kunst en cultuur kunnen bijdragen aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Twee sprekers laten zien welke impact hun initiatieven hebben en hoe zij relevante verbindingen leggen. Componist en theatermaker Merlijn Twaalfhoven vertelt wat hij mogelijk maakt door met zijn publiek in gesprek te gaan en zich niet te beperken tot bestaande podia. Iris Metselaar werkt voor Skyway Foundation, een internationaal platform dat met culturele evenementen doven en horenden op meerdere continenten met elkaar in contact weet te brengen.

Cultural Connections in de toekomst

Op volgende bijeenkomsten buigt het LinC-netwerk zich over thema’s als trends, digitalisering, leren van het buitenland, de relatie met het publiek, geld en de verbinding met sectoren als zorg, onderwijs en toerisme. Wil je erbij zijn op 9 februari of bij volgende edities? Dat kan. Kom naar de informatiebijeenkomst over LinC die voorafgaand aan Cultural Connections wordt georganiseerd en neem aansluitend deel aan het programma.

Praktische informatie:

9 februari 2015, Het Huis Utrecht, Boorstraat 107 Utrecht.

  • 13.00-14.00: Informatiebijeenkomst over leerprogramma Leiderschap in Cultuur. Graag aanmelden via info@leiderschapincultuur.nl.
  • 15.00-18.00: Cultural Connections. Bezoekers aan de informatiebijeenkomst zijn van harte welkom, wel horen we graag van tevoren of je hierbij aanwezig wilt zijn.