17-02-2015

LinC ontmoet LinC op Cultural Connections

Op maandag 9 februari kwam het Leiderschap in Cultuur-netwerk bijeen in Utrecht. Voor sommigen was dit de eerste keer: zij kwamen nieuwsgierig naar de informatiebijeenkomst voor de derde editie van Leiderschap in Cultuur en bleven daarna om Cultural Connections mee te maken. Bekijk hier foto’s van deze middag.

Deze Cultural Connections begon met het formuleren van een persoonlijke vraag: wat heb ik momenteel nodig? De deelnemers liepen rond met hun vraag letterlijk op de borst gespeld. Tijdens de zoektocht naar antwoorden ontstond er een uitwisseling van ideeën, mogelijkheden en onzekerheden. Wanneer een programmeur bijvoorbeeld vraagt welke richting poppodia op moeten, stelt hij zich kwetsbaar op. Lukt het hem om zijn publiek te bereiken? Hoe vergroot hij het publiek zonder te gaan voor de veilige keuze met voorspelbare artiesten?

Misschien heeft hij een antwoord gevonden bij een van de sprekers. Zij zitten in de muziekwereld en hebben zeker niet voor de veilige weg gekozen. Iris Metselaar van Skyway Foundation organiseert muziekevenementen voor horenden en doven in verschillende landen. Componist Merlijn Twaalfhoven brengt muziek op onverwachte plaatsen: bij Syrische vluchtelingen, aan beide kanten van het Grieks-Turkse Cyprus, en ook dichter bij huis zoekt hij het grensgebied van klassieke muziek en probeert daarna over te steken naar de andere kant. Beide sprekers gingen in op hoe zij connecties leggen tussen cultuur en maatschappij.

Merlijn Twaalfhoven: De kunst als laboratorium voor onzekerheid

Iris en Merlijn lukt het om hun idealen te verwezenlijken door te denken in possibilizing of door hun dromen te delen. Ze bieden daarmee een inspirerend voorbeeld. De idealen in de culturele sector raken soms in de verdrukking door de dagelijkse bezigheden, terwijl idealisme voor veel betrokkenen juist de reden was om de culturele sector in te gaan. De deelnemers gingen hierover in discussie met elkaar, met de programmaleiding en met de sprekers. Conclusies: als je je ideaal wilt bereiken moet je bereid zijn anderen iets te laten toevoegen. Ook is het belangrijk je kwetsbaar op te durven stellen. Uit die kwetsbaarheid volgt niet automatisch succes, het gaat, heel cliché, met vallen en opstaan. En het is niet eenvoudig om ruimte te vinden voor falen en daarna weer verder te gaan met opbouwen.

Juist op dit vlak kan het LinC-netwerk iets betekenen, zo bleek uit de gesprekken. Het heeft de potentie om uit te groeien tot een plek waar LinC-ers hun ideëen kunnen delen, kunnen uitproberen en problemen kunnen bespreken. Aan het eind van de middag was het podium dan ook voor de deelnemers. Er werden ervaringen uitgewisseld over de eerste interventures en over de spin-offs die daar momenteel uit voortkomen. Treffend was wat Jan Brands en Feri de Geus van LinC1 daarbij aangaven: Voor hen leek LinC klaar, ze waren blij dat het erop zat, maar een paar maanden later bestaat toch weer de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan en verder te werken.