10-03-2015

Interventures: opdrachtgevers en groepen

Begin maart 2015 begonnen de deelnemers van LinC 2 met het interventurespoor. Ze buigen zich tot november 2015 over de onderstaande opdrachten. De resultaten worden gepresenteerd op 9 november tijdens een publieke bijeenkomst in Utrecht.  Wilt u daarbij aanwezig zijn, meer weten over de interventures of u alvast aanmelden als mogelijke opdrachtgever voor volgend jaar? Neem contact op via info@leiderschapincultuur.nl

1 DIY and others copy

Opdrachtgever: Raad voor Cultuur

Vraagstuk: Hoe kan (een deel van) de kunst en cultuursector zich daadwerkelijk beter gaan organiseren?
Groep: Do it yourself and others
Esther Vossen
Hendrik Jan Houtsma
Lieke Timmermans
Olga Mink
Paul Stolwijk
Coach: René Kooyman

2 Geen Signaal

Eigen opdracht (LinC)

Vraagstuk: Diversiteit. In hoeverre is er sprake van monocultuur rond kunst en cultuur, hoe valt dit te doorbreken?
Groepnaam: Geen signaal
Dimphy Schreurs
Jelle Bouwhuis
Maurice Dujardin
Natasja van ’t Westende
Coach: Nicoline Mulder

3 Hart Houten

Opdrachtgever: TNO / kenniscentrum Healthy Urban Living

Vraagstuk: Hoe kan het zorgaanbod in een kleine gemeente zo tot stand komen dat de mens meer centraal staat? Wat is nodig om het huidige systeemdenken te doorbreken?
Groepsnaam: Hart Houten
Esther Lubberding
Irene Pronk
Monique Ruinen
Sewan Mumcuyan
Sigrid Muusse
Coach: Nelly van der Geest

4 Raad voor Bestuur copy

Opdrachtgever: BMC/Berenschot/Cultuur&Ondernemen

Vraagstuk: Hoe kan in kleine en middelgrote gemeentes cultuurbeleid zo worden geformuleerd dat diegenen waarover het gaat zich meer betrokken voelen?
Groep: Raad voor bestuur
Maaike Garssen
Maarten van der Meer
Minke Schat
Nico Voskamp
Nicole van Vessum
Wiepke Westbroek
Coach: Johan Kolsteeg

5 Het voordeel van de twijfel

Eigen opdracht (LinC)

Vraagstuk: Legitimiteit van de sector. Hoe valt deze te vergroten, welke belangen zijn aan de orde?
Groepsnaam: Het voordeel van de twijfel
Frederique Westera
Heleen Volman
Martin Hoorweg
Mirjam Terpstra
Coach: Paul Meijer

6 Daf

Podium Zuid, Amsterdam

Vraagstuk: Hoe zou dit nieuwe podium zich kunnen verhouden tot omwonenden, betrokkenen, cultuuraanbieders en anderen? Welke mogelijkheden zijn denkbaar?
Groepsnaam: Daf
Corine Overvest
Jan Willem Toebes
Jorgen Karskens
Marianne van de Velde
Paul Victor
Coach: Rachel Feuchtwang

7 Mind the gap

Cultureel programma EU-voorzitterschap 2016

Vraagstuk: Hoe kan een vernieuwende programmering worden ontwikkeld die de contouren zichtbaar maakt van vernieuwende vormen en samenwerkingsverbanden?
Groepsnaam: Mind the gap
Kirsten Ruber
Miryam van Lier
Robert Schaeffer
Simone Mager
Coach: Pepijn Reeser

8 HartJeugdcultuurfonds

Vraagstuk: Vraag (kinderen in armoede) en aanbod (muziekonderwijs) vinden elkaar vaak niet, terwijl er wel budget is. Hoe kan dit worden verbeterd?
Groepsnaam: (H)ART
Bob Brandsen
Georges Elissen
Lotte Sprengers
Marelie van Rongen
Sabrina Kamstra
Suzanne Meeuwissen
Coach: Willemijn van der Vaart