26-05-2015

Cultural Connections: 29 juni 2015

Op 29 juni staat opnieuw een Cultural connections op het programma. Cultural connections zijn bijeenkomsten waarop het leggen van verbindingen centraal staat. Met elkaar, met relevante partners en met andere sectoren en professionals. Cultural connections gaat over ontmoeting, inspiratie en reflectie. De bijeenkomsten hebben een open karakter, de middag wordt samen met het LinC-netwerk vormgegeven.

Binnen LinC 2 ontstond onlangs het idee om aan het eind van het jaar een gezamenlijke LinC-publicatie te maken met als werktitel ’40 over 40. Veertig cultuurprofessionals over de sector in 2040′. Cultural connections zou op 29 juni dan ook in het teken kunnen staan van toekomstscenario’s.  Welke ontwikkelingen zijn van belang, welke mogelijkheden zijn denkbaar? Hoe verhouden die zich tot bijvoorbeeld de onlangs door de Raad voor Cultuur gepresenteerde Agenda 2017-2020, waarin gepleit wordt voor het centraal stellen van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid? Wie zijn de experts die op deze middag niet mogen ontbreken?

Cultural connections kan allerlei vormen krijgen – debat, inspiratie, uitwisseling van informatie, internationale vergelijking, input van experts of workshops. De vorige Cultural connections gaf enkele mogelijkheden. Graag horen we welke invulling jij voor je ziet, welke sprekers volgens jou niet mogen ontbreken en of je wellicht zelf wilt bijdragen aan het programma.

Praktische informatie:

  • Cultural connections
  • 29 juni 2015, 15.00-18.00 uur. Aansluitend borrel.
  • Het Huis Utrecht. Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht.
  • Input welkom via info@leiderschapincultuur.nl

Cultural connections zijn bijeenkomsten voor het LinC-netwerk (deelnemers, docenten, coaches en andere direct betrokkenen) en zijn op uitnodiging toegankelijk voor anderen.