22-11-2015

LinC kijkt over de grenzen heen

LinC werkt aan een netwerk van culturele vernieuwers. Dat doen we in de eerste plaats binnen Nederland. In andere Europese landen zijn de afgelopen jaren vergelijkbare initiatieven ontstaan. Wij geloven dat we veel van elkaar kunnen leren. De vraagstukken waar de cultuursector voor staat, bijvoorbeeld op het gebied van publieksbereik, organisatorische vernieuwing, samenwerking en financiering, beperken zich immers niet tot Nederland. Ook in andere landen wordt nagedacht en geëxperimenteerd.

Een voorloper op dit vlak is Clore Leadership Program, dat zich al vanaf 2004 inzet voor sterker leiderschap in de cultuursector in het Verenigd Koninkrijk en inmiddels een hele generatie culturele leiders opleidde. Wij zijn vereerd dat twee betrokkenen bij Clore, directeur Sue Hoyle en trainer/cultureel leider Isabel Mortimer, bereid zijn om ervaringen met LinC uit te wisselen. De bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat kunnen we van elkaar leren? In hoeverre is meer uitwisseling mogelijk en gewenst? Hoe zou deze vorm kunnen krijgen? Graag nodigen we het gehele LinC-netwerk uit om hierover mee te praten tijdens een Cultural Connections op maandag 7 december.

Programma Cultural Connections

7 december, 15.00 – 18.00 uur, Het Huis Utrecht, Boorstraat 107.

  • Keynote Sue Hoyle, The cultural field in the UK, cultural leadership and the contribution of Clore.
  • Vraag en antwoord
  • Open space: what can cooperation between cultural leaders (inter)nationally accomplish?
  • Afsluiting, borrel

Cultural Connections zijn bijeenkomsten voor en door het LinC-netwerk en zijn op uitnodiging ook voor anderen toegankelijk. RSVP graag uiterlijk 4 december naar info@leiderschapincultuur.nl.