13-11-2015

Tweede lichting leiders in cultuur afgestudeerd

Minister Jet Bussemaker (OCW) overhandigde op donderdag 12 november aan de tweede lichting deelnemers van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) hun certificaat. Zij hebben veertien maanden lang gewerkt aan hun persoonlijk leiderschap. Ook is intensief nagedacht over en geëxperimenteerd met nieuwe manieren van organisatie en financiering in de cultuursector.

Leerprogramma Leiderschap in Cultuur biedt (potentiële) culturele leiders de kans om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Ook is er ruimte om stil te staan bij hoe de kunst- en cultuursector momenteel is georganiseerd en wat daar beter aan kan. Professionals uit allerlei disciplines, van musea tot podiumkunsten, werken in LinC samen aan een sterkere cultuursector. 

Opbrengst LinC 2

Veel deelnemers gaven aan de afgelopen periode op persoonlijk en professioneel vlak grote ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Daarnaast was collectief leiderschap een belangrijk thema in LinC 2. Dat kwam onder andere via het Interventurespoor aan de orde. De deelnemers bedachten bijvoorbeeld een tool voor het maken van breed gedragen cultuurbeleid in de verschuiving van rijk naar stad. Ook ontstonden binnen LinC 2 een plan om theater- en muziekvoorstellingen juist overdag te programmeren, een app die de uitwisseling van expertise binnen de cultuursector bevordert en een manier om het aanbod van muziek- en dansles beter op kwetsbare kinderen te laten aansluiten. Daarnaast schreven de Leiders in Cultuur tijdens het traject een persoonlijk artikel, waarvan er enkele inmiddels werden gepubliceerd. Binnen LinC 2 bestaat veel ambitie om ook na afloop van het leerprogramma samen verder te werken aan deze en andere (toekomstige) projecten en ideeën. 

Minister Bussemaker: ‘Leiderschap is nodig’

Tijdens de uitreiking ging minister Bussemaker in gesprek met de deelnemers. Ze vroeg naar hun ervaringen en hun visie op leiderschap. Wat zouden de LinC-ers doen als zij minister van cultuur waren? Voor welke veranderingen zouden ze zich inzetten? Ook spoorde ze de cultuursector aan om zich (nog) sterker uit te spreken en lef te tonen. Thematisch sloot ze daarmee aan bij het thema van het laatste lab, Publiek leiderschap, waarvan de certificaatuitreiking het slotstuk vormde. De opbrengsten van het laatste lab verschijnen binnenkort online. Foto’s van de uitreiking zijn alvast hier te vinden.

Wij feliciteren alle deelnemers met het succesvol afronden van LinC 2!