06-11-2016

Interventures LinC 3

Vanaf februari werkte de derde lichting Leiderschap in Cultuur in teamverband aan de Interventures. Ze gingen aan de slag met een aantal prangende vraagstukken in en rond de cultuursector. Op 7 november presenteren ze hun resultaten. Lees meer over de vraagstukken, aanpak en opbrengsten van het Interventurespoor van LinC 3.

1. Governance, wie denkt mee (of tegen)?

Over bestuur en governance in de cultuursector is veel te doen. Hoe maak je governance toekomstbestendig? Wat is daar voor nodig? Een van de Interventureteams van LinC 3 ging hiermee aan de slag. Tijdens het onderzoek werd nagedacht over mogelijkheden om, via governance, organisaties en de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Het Interventureteam presenteerde uiteindelijk een concreet voorstel: Het inbrengen van een derde partij in het huidige systeem van directie en toezichthouder, biedt op dit vlak allerlei mogelijkheden. Het Interventureteam werkt deze gedachte verder uit met Cultuur+Ondernemen.

2. Beeld en Geluid

Educatie gaat anno 2016 lang niet alleen meer over schoolklassen. Hoe kan educatie zich vernieuwen, bijvoorbeeld bij een nieuwe opstelling van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid? Met dit vraagstuk ging het Interventureteam aan de slag. Tijdens het onderzoek ontdekte het team de weerbarstigheid van verandering. Op organisatie- én persoonlijk niveau bleek het realiseren van een breuk met het verleden niet eenvoudig. Het Interventureteam schreef een advies voor Beeld en Geluid, en illustreerde dat met een artistiek symbool: een ring met daarin een halve zandkorrel. Zoveel weegt namelijk het totale archief van Beeld en Geluid. Het is een pleidooi voor een ander perspectief op archivering, educatie, mediagebruik en de verandering.

3. Bruisend Eemhuis

Op veel plekken in Nederland zijn de afgelopen jaren cultuurhuizen ontstaan, waarin niet vanzelfsprekend samenwerking plaatsvindt. Hoe valt die samenwerking te bevorderen, en wat zou het kunnen opleveren? Met die vragen in het achterhoofd deed dit Interventureteam onderzoek in Amersfoort. Tijdens het onderzoek bleek dat samenwerking waarschijnlijk beter op het niveau van medewerkers en concrete projecten kan plaatsvinden, dan op directieniveau. Ook werd duidelijk dat in de architectuur rekening moet worden gehouden met samenwerking, bijvoorbeeld door niet meerdere kantine’s te bouwen, en dat het publiek bij dit soort vraagstukken snel uit het oog wordt verloren.

4. Cultuur maakt gelukkig (LinC)

Wat is de waarde van cultuur, en hoe is die beter zichtbaar te maken? Met dit eigen vraagstuk ging één Interventureteam aan de slag. Ze slaagden erin een beweging van de grond te krijgen, die inmiddels is geadopteerd door de Provincie Drenthe. Lees meer!

5. A barter for change / The Naked

Om betekenisvolle en duurzame relaties op te bouwen is wederkerigheid een absolute vereiste. Ruilen in de cultuursector is geen nieuw begrip. We ruilen al sinds het begin van de mensheid goederen en diensten met elkaar. Maar hoe zou het zijn als we dit principe van ruilhandeling bewust inzetten als instrument om de dialoog op te starten en de relatie vorm te geven? Kunnen we het netwerk van LinC uitbouwen met behulp van bartering?

Bartering bleek een geschikte werkwijze voor opdrachtgever The Naked, een kunstenaarscollectief dat internationaal kunst zichtbaar maakt en geen behoefte heeft om uit te groeien tot een gestroomlijnde organisatie. Juist in internationaal perspectief kan bartering, gebaseerd op wederkerigheid, een interessant en nieuw perspectief bieden.

20161024_barter_print06Bijeenkomst Interventureteam Barter for Change / The Naked

6. Keurmeesters

In opdracht van de Akademie van Kunsten ging dit interventureteam aan de slag met het deskundigenoordeel. Het Deskundigenoordeel is in veel culturele regelingen van groot belang. Tegelijkertijd ligt ‘de deskundige’ onder vuur. Waar komt deze weerstand vandaan? Is de inzet van deskundigen, bijvoorbeeld in de beoordeling van kunstsubsidies, nog wel de gewenst methode? Zou het anders kunnen? En zo ja, hoe? Lees meer over hun resultaten.

7. De waarde van het burgerbudget (LinC)

Is het mogelijk om burgers mee te laten beslissen over de financiering van kunst en cultuur? Wat zou dit kunnen opleveren? Met deze en vergelijkbare vragen ging een Interventureteam zelf aan de slag. Na een debat in Amsterdam werd in Rotterdam werd daadwerkelijk een experiment uitgevoerd. Meer weten? Klik hier.

8. LinC junior

Op 27 juni organiseerde dit Interventureteam een bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van de overheid, opleidingen, cultuurinstellingen, fondsen en jonge makers bijeenkwamen (zie filmverslag hieronder) om hardop na te denken over hoe wij ons als kunstensector nog sterker duurzaam, onafhankelijk en los van een subsidiesysteem kunnen inzetten voor talentontwikkeling, zodat de makers van de toekomst de ruimte krijgen om zich te blijven (door)ontwikkelen. Het team ziet kennisdeling en afstemming als een essentieel middel om met elkaar een steviger fundament voor talentontwikkeling te kunnen neerzetten. Op 7 november presenteerden ze hun vervolgstap LinC Junior, waarbinnen via kennisdeling duurzaam en op maat ruimte kan worden geboden aan de ontwikkeling van jonge cultuurprofessionals. De haalbaarheid van dit nieuwe programma zal de komende maanden worden onderzocht.