06-12-2016

Cultural Connections: de agenda van LinC

Op 19 december 2016 organiseert LinC een Cultural Connections in Het Huis Utrecht. Op deze bijeenkomst brengen we het LinC-netwerk samen. We verkennen de stand van zaken in de cultuursector: waar kan LinC het verschil maken? Welke expertise is daarvoor binnen het netwerk aanwezig? Waarmee kan LinC 4 in het Interventuretraject aan de slag en wat kunnen anderen in het LinC-netwerk aan hen overdragen of meegeven? We presenteren daarnaast onze plannen voor 2017 en sluiten af met de LinC-kerstborrel. Ben je LinC-deelnemer of betrokken bij LinC? Kom ook, deel je visie en ervaringen en proost met ons op LinC!

Vernieuwingsagenda LinC

Iedere lichting van LinC heeft eigen speerpunten en accenten; van diversiteit en talentontwikkeling tot goed werkgeverschap of de maatschappelijke of artistieke waarde van kunst en cultuur. Op deze Cultural Connections nodigen we het gehele LinC-netwerk van harte uit om deze en andere ideeën over vernieuwing in de cultuursector uit te wisselen. We hebben een aantal LinC-ers gevraagd om hun ideeën te presenteren en bieden ter plekke ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Waar moet de cultuursector naartoe? Welke rol kan LinC daarbij spelen?

Programma

  • 14.30 Inloop met koffie/thee.
  • 15.00 Opening. Ambities LinC in 2017.
  • 15.30 Interviews LinC-ers: vernieuwingsagenda (plenair).
  • 16.15 Bespreken ideeën in kleiner verband.
  • 16.45 Markt van vraag en aanbod: maak gebruik van LinC.
  • 17.15 Afsluiting, LinC-kerstborrel.

Aanmelden: de bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van het LinC-netwerk. Stuur een mail aan info@leiderschapincultuur.nl.