09-05-2017

Zo probeert het Van Gogh Museum meer jongeren met een migratieachtergrond te bereiken

Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond? Dat gaat het gloednieuwe leertraject ‘Van Gogh verbindt’ de komende vier jaar onderzoeken. Het idee komt van Marthe de Vet (LinC 3), hoofd Educatie & Interpretatie bij het museum. Vijf vragen over dit initiatief.

Waarom heb je dit opgezet?
“De maatschappij verandert.  Er komen nieuwe groepen bij, die het Van Gogh Museum minder frequent bezoeken en die wij minder goed kennen. Met Van Gogh verbindt gaan wij sámen met jongeren met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond – de grootste en snelst groeiende minderheidsgroepen in Nederland – onderzoeken hoe Van Gogh hen kan inspireren. Samen ontwikkelen we in de periode 2017-2021 een veertigtal activiteiten. Dit project past ook erg in onze missie: het leven en werk van Van Gogh voor zo veel mogelijk mensen van betekenis maken. Om relevant te blijven voor een breed publiek focust het inclusiviteitsbeleid van het museum zich op jeugd, jonge Amsterdammers, mensen met een fysieke beperking en kwetsbare ouderen. Met Van Gogh verbindt bereikt het museum jonge Amsterdammers met een migratieachtergrond.”

Foto: Marthe de Vet

Foto: Marthe de Vet

Hoe gaan jullie dit aanpakken?
“Het traject richt zich op achttien- tot dertigjarigen. Al een aantal jaar organiseren we Van Gogh op Vrijdag, crossmediale programmering op de laatste vrijdag van de maand, die erg populair zijn onder Amsterdammers tussen de 18-30 jaar. Maar het segment daarin met een migrantenachtergrond komt niet vaak. Samen met deze doelgroep gaan we onderzoeken welke activiteiten interessant voor ze zijn. We gaan in gesprek en in co-creatie: wat kan er anders aan ons aanbod, marketing of hospitality? We gaan samen de ‘customer journey’ onderzoeken. Wat we níet gaan doen is vóór de doelgroep denken.”

Hoe heeft LinC bijgedragen aan dit idee?
“LinC was voor mij ontzettend inspirerend, omdat het daar veel ging over onze veranderende sector in een dito maatschappij. Er komen nieuwe publieksgroepen op, die veel culturele instellingen nog niet goed weten te bereiken. Ik heb anderhalf jaar kunnen denken en sparren met mensen, en inclusiviteit was een belangrijk thema. Voor mij was het heel belangrijk om met anderen echt te gaan begrijpen wat inclusiviteit betekent.

Dat het begint met de ander heel serieus nemen en de ruimte geven om echt mee te denken. En dat je voor succesvolle inclusiviteit ook vaak bezig bent met verandermanagement. Hoe kom je uit je patroon, en laat je mensen in je organisatie anders denken? Wie in je eigen organisatie staan al open voor de verandering?
Dit komt terug in Van Gogh verbindt. LinC heeft me daarbij veel geleerd over mezelf: mijn sterktes, maar ook mijn mindere kanten. Juist voor veranderingen is het heel belangrijk dat je je eigen kracht goed kent en die kunt bundelen met de kracht van anderen.”

Ik broedde al langer op dit idee; één van mijn taken is het bevorderen van participatie Ook keek ik naar voorbeelden in het buitenland. Zo vind ik het knap hoe het Brooklyn Museum in New York verbinding zoekt met de lokale gemeenschap en samen met hen bijvoorbeeld programmeert. Ook Nina Simon is een voorbeeld. Zij is museumdirecteur en zet zich erg in voor participatie. Ze is auteur van onder andere The Participatory Museum.

Wat zijn de eerstvolgende stappen?
“De lancering is de eerste stap. De vacature voor programmamanager is uitgezet. Het hoofddoel is participatie bevorderen. Maar we willen ook het interne bewustzijn over inclusiviteit bevorderen. Hoe sluit je mensen niet uit? Want met je eigen achtergrond en referenties kan dat onbewust gebeuren.”

Hebben jullie een bepaald doel voor ogen met het programma? Als in: we willen zoveel procent meer jongeren met migrantenachtergrond naar ons museum trekken?
“We noemen bewust geen aantal. Wel hebben we gezegd: we doen per jaar tien pilots. Dat we gaandeweg kunnen bepalen wat wel en niet werkt. De laatste twee van deze vier jaar kijken we hoe we participatie van migrantenjongeren duurzaam kunnen maken, zodat de kennis niet wegdrupt nadat het programma afloopt.”

Ook bijdragen?
In Van Gogh verbindt leert het Van Gogh Museum wat werkt door doorlopend in gesprek te gaan met de doelgroep en experts. Heeft u een idee dat u graag wilt delen of wilt u Van Gogh verbindt steunen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Marthe de Vet (Hoofd Educatie & Interpretatie) via devet@vangoghmuseum.nl.