13-06-2017

Mirjam Terpstra: ‘Wat een eenmalige klus leek, werd een carrière’

Wat is de waarde van LinC? In de rubriek ‘Hoe gaat het nu met?’ praten we bij met een oud-deelnemer over wat meedoen aan LinC je oplevert. Deze keer is de beurt aan Mirjam Terpstra, adjunct-directeur bij De Meervaart.

Wie ben je en waar zouden we je van kunnen kennen?
“Veertien jaar geleden kwam ik toevalligerwijs in contact met De Meervaart, een grootstedelijk theater in een van de meest cultureel diverse wijken van Nederland; Amsterdam Nieuw-West. Op verzoek van De Meervaart heb ik een plan uitgewerkt om aan de achterkant van het theater een talentencentrum voor jongeren te realiseren. Dat is gelukt, in 2004 ging Studio West open en staat sindsdien bekend als een eigentijdse broedplaats voor jong Amsterdams talent. Wat een eenmalige klus leek, is een heuse ‘carrière’ geworden; ik ben nooit meer weggegaan. Sinds 2013 ben ik verantwoordelijk voor alle educatie en talentontwikkeling binnen het theater met een jaarlijks bereik van 6.500 kinderen/jongeren. Daarnaast schrijf ik al jaren mee aan de overkoepelende beleidsplannen van De Meervaart en ben ik sinds begin dit jaar adjunct-directeur. Hoewel ik uit de beeldende kunsthoek kom, ben ik nu al jaren gelukkig in het theater!”

Waarom deed je mee aan LinC?
“Na jaren heel veel energie gestopt te hebben in mijn werk, had ik behoefte aan reflectie en uitwisseling met collega’s. Ik wilde graag feedback op mijn functioneren en meer zicht krijgen op mijn sterke en minder sterke punten. Verder sprak ook de vakinhoudelijke verdieping in LinC me aan.”

Hoe heeft LinC je carrière en/of leiderschapskwaliteiten veranderd?
“Ik kreeg een beter beeld van mijn kwaliteiten. Coaching en intervisie hebben me geholpen om in teamverband te zien waar ik de meeste toegevoegde waarde kan leveren. Verder heb ik mijn visie op de sector en mijn werkveld in LinC kunnen aanscherpen. Daardoor neem ik makkelijker positie in in vergaderingen en overleggen. Tot slot heeft LinC me handvaten gegeven om mijn carrière gerichter vorm te geven met als resultaat onder andere het recente adjunctschap. Daarnaast vind ik het contact met collega’s via het LinC-netwerk nog steeds heel waardevol.”

Welk moment is je het meeste bijgebleven en waarom?
“Er is niet een specifiek moment dat me is bijgebleven, meer een algeheel gevoel van dankbaarheid dat ik kon deelnemen aan zo’n waardevol programma. De diversiteit aan masterclasses, Labs, intervisie, coaching en werkbezoeken voelden als een rijkgevulde snoeppot, waar ik naar hartelust uit mocht pakken. Elke activiteit bracht weer iets anders aan het licht, waardoor ik weer nieuwe inzichten opdeed.”

Wat is de waarde van LinC?
“Het meest waardevolle aan Linc is denk ik dat je uit de bubbel van je dagelijkse werk stapt en via interactie met collega’s en trainers andere aspecten van jezelf en je werk ontdekt. Na het afronden van LinC ging ik met hernieuwde energie en motivatie aan de slag. Minder routinematig en met meer zelfvertrouwen en inspiratie. En met een concreter toekomstbeeld waar ik naartoe wil groeien.”