27-09-2018

Eerste editie LinC Lage Landen van start

Maandag 23 september vond de feestelijke opening plaats van de eerste editie van LinC Lage Landen, het programma voor en door (potentiële) leiders in de kunst- en cultuursector. We werken aan een krachtige en diverse voorhoede van leiders in de kunst- en cultuursector die samenwerken om een lerend en innoverend netwerk van vernieuwers te vormen. Deze editie gaat LinC voor het eerst internationaal en staan dit jaar niet alleen Nederlandse, maar ook Vlaamse deelnemers klaar om van start te gaan.

Vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s

“Wat is de rol van leiders in cultuur in Vlaanderen en Nederland ten aanzien van de vraagstukken en uitdagingen waar de culturele sector nu voor staat?” Deze vraag kreeg Ingrid van Engelshoven, de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gisteren voorgelegd. De uitdagingen die naar voren kwamen zijn: betere arbeidsomstandigheden voor (nieuwe) makers en kunstenaars, meer steun vanuit lokale overheden voor kleine culturele instellingen, het versterken van de educatie en participatie – hoe krijgen we jonge kinderen weer geïnteresseerd in kunst en cultuur? – en het werken aan goed werkgeverschap. Met dit op de agenda en nog veel meer ambitieuze plannen gaan tien Vlaamse en tien Nederlandse leiders in cultuur, het komende jaar aan het werk.

De deelnemers van LinC Lage Landen kregen ook de ruimte om aan de minister hun eigen dilemma’s voor te leggen. Zo vertelden zij over de waarde die zij hechten aan goed werkgeverschap, maar dat zij zich ook ervan bewust zijn dat een culturele organisatie moet innoveren om aan te sluiten bij de samenleving. Dit verloopt nu moeizaam, onder andere omdat culturele organisaties vaak beschikken over een verouderd personeelsbestand waaronder veel medewerkers met vaste contracten. Hierdoor is er weinig mobiliteit en daarmee mogelijkheid om professionaliteit te stimuleren.

Minister van Engelshoven gaf aan verbaasd te zijn om te horen dat lokale overheden weinig steun bieden aan kleine culturele instellingen. Zij ziet hier dan ook duidelijk een rol voor deze nieuwe beweging van Nederlandse en Vlaamse leiders in de cultuur waarin zij bijdragen aan meer samenwerking tussen culturele instellingen, lokale overheden en gemeenten om op die manier vraagstukken aan te pakken. Daarbij stelde zij vast dat de Vlamingen en Nederlanders veel van elkaar kunnen leren door te kijken naar elkaars aanpakken bij de verschillende uitdagingen en dilemma’s die zij zelf formuleerden. Tot slot gaf ze aan dat zij er wil zijn ‘voor het publiek van de toekomst’. Ze vroeg daarbij om hulp van de deelnemers van LinC Lage landen om ervoor te zorgen dat jonge kinderen weer meer ruimte krijgen om hun creativiteit te ontdekken.

Nieuwe dimensie door samenwerking Vlaanderen en Nederland  

Voor LinC Lage landen zijn vier edities van het leiderschapsprogramma in Nederland voorgegaan. LinC Lage Landen kan hierdoor voortbouwen op de kennis, ervaring en het netwerk die hieruit zijn ontstaan. We hopen dat de nieuwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland een nieuwe dimensie zal geven aan de kennis en ervaring over leiderschap, ondernemerschap en over de rol van kunst en cultuur in onze samenleving.

LinC Lage landen is mogelijk gemaakt door het Vlaams Ministerie van Cultuur, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een aantal Nederlandse instellingen zoals het Van Gogh Museum, het Nederlands Dans Theater, het Fonds Podiumkunsten, het Nationaal Theater Den HaagStichting Cultuur+OndernemenTivolivredenburgUniversiteit Utrecht en Kennisland. Ontwerp en uitvoering liggen in handen van Antwerp Management School, Universiteit Utrecht en Kennisland.

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar: info@leiderschapincultuur.nl.

Bekijk alle foto’s van het openingsevent:

Openingsevent LinC Lage Landen