Uitgelicht

Hier vind je nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, inspirerende artikelen en andere stukken die culturele leiders voeden.

Categorieën

 
Carolina Maciel de Franca
27-05-2019

Deze deelnemer van LinC Lage Landen is boos

Carolina Maciel de França is deelnemer van de eerste editie van LinC Lage Landen, en ze is boos. Lees haar oproep aan programmatoren, cultuurwerkers, leidinggevenden en machthebbers om vanuit dienstbaarheid te opereren, niet weg te lopen voor complexiteit, waarachtig te streven naar inclusiviteit, goed te blijven luisteren, moedig positie in te nemen en problemen aan…

Lees meer

27-05-2018

Een vruchtbaar repertoirelandschap.

Lodewijk Reijs vraagt zich in zijn proeve van bekwaamheid aan het einde van LinC 4 af waarom we zo stiefmoederlijk omgaan het bestaande toneel- en muziekrepertoire van eigen bodem. Het podiumkunstenbeleid is zeer bepalend voor wat er te zien en te horen is op de Nederlandse podia. Het ligt ten grondslag aan de overheidsfinanciering van…

Lees meer

17-05-2018

‘Het huidige bruikleensysteem van musea leidt tot beslissingen gebaseerd op vooroordelen in plaats van feiten.’

Gemma Boon is na het behalen van haar certificaat direct aan de slag gegaan als directeur van het nieuwe museum No Hero. In haar proeve van bekwaamheid breekt ze terecht een lans voor een objectiever systeem van bruikleningen. Nu leidt de bestaande praktijk nog teveel tot vriendjespolitiek. Musea beheren vaak meer kunstobjecten dan zij kunnen…

Lees meer

08-05-2018

Succes als keuze is een van de gevaarlijkste misvattingen van deze tijd.

Willem Bongers-Dek heeft in zijn proeve van bekwaamheid aan het einde van LinC 4 een prachtig, persoonlijk betoog geschreven, over de nadelige kanten van onze jacht naar succes. Soms heb je namelijk gewoon mazzel. Of pech. Dat zijn geen van beide dingen die je met keuzes kunt beïnvloeden. Lees zijn betoog. Eind vorig jaar vroegen…

Lees meer