LinC 1 – 4

Van 2013 – 2017 hebben er vier landelijke edities van het programma LinC plaatsgevonden. In totaal maakt dat dat er 140 LinC-ers zijn die het landelijke LinC-programma hebben afgerond. De informatie op deze pagina beschrijft het programma zoals deelnemers aan LinC 1, 2, 3 en 4 dat hebben gevolgd. Inmiddels is de LinC-familie verder uitgebreid en hebben we programma’s ontwikkeld zoals LinC Lage Landen, LinC Utrecht en LinC Z en vormt LinC een groot netwerk van leiders in de cultuur binnen zowel Nederland als Vlaanderen.

 

Voor wie was LinC 1-4?

LinC 1-4 was er voor en door leidinggevenden, cultuurmakers en managers van grote en kleine culturele instellingen en anderen die een sleutelpositie bekleden binnen de culturele sector binnen Nederland: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoed. 

De deelnemers beschikten over:
 • Een afgeronde universitaire of HBO-opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis over en betrokkenheid bij de huidige ontwikkelingen en uitdagingen binnen de culturele sector.
 • Minimaal vijf jaar (betaalde) werkervaring in de sector waarvan minimaal één jaar in een leidinggevende functie of (project)managementpositie.
 • De creativiteit en het innovatieve vermogen om over de grenzen van de eigen werkcontext en vraagstukken te kijken en nieuwe werkwijzen uit te proberen.
Belangrijke criteria voor toelating:
 • De ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de culturele sector te verwezenlijken.
 • De bereidheid om genereus om te gaan met eigen netwerk en diensten ten behoeve van de sector.
 • De wil om zakelijke of artistieke vernieuwing te realiseren.
 • Op een kruispunt staan in je werkzame leven.
 • Voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten.
 • De bereidheid om te leren, om standpunten, meningen en mentale modellen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden.

Het succes van het programma is in onze ogen afhankelijk van een uitgebalanceerde groepssamenstelling, omdat het leren van en met elkaar een van de meest essentiële leerprincipes is. Daarom streefden we naar een grote diversiteit aan deelnemers.

Partners

Leiderschap in Cultuur is een programma voor en door de culturele sector. Het wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur. LinC wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Onderdelen

LinC 1-4 was opgebouwd uit 12 onderdelen. Daarvan waren 8 onderdelen gericht op het opdoen en creëren van kennis, inspiratie en inzicht, alsook het uitbreiden van het handelings- en denkrepertoire. Deze zogenoemde “Labs” (laboratoria) bestonden uit bijeenkomsten die verspreid over 14 maanden plaatsvonden en tussen de 2 en 4 dagen duurden. Daarnaast werkten deelnemers individueel of in kleinere wisselende teams aan opdrachten en vraagstukken in de werkcontext. Deze zogenoemde leersporen waren gericht op het uitdragen, op maat maken en toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen. Tot slot was er het onderdeel ‘vrije ruimte’. Deze ruimte kon gebruikt worden om te voorzien in individuele kennis- en vaardigheidslacunes op vakgebieden als Human Resource Management, financieel management en juridische praktijk.

 

Praktisch

De Labs, leersporen en de vrije ruimte waren verspreid over een periode van 14 maanden. Om de continuïteit te waarborgen, was er iedere 3-4 weken een vaste maandag en dinsdag waarop de deelnemers bij elkaar komen. Deze dagdelen gebruiken we vooral voor de leersporen. Binnen het leerspoor Interventures besloten de deelnemers gedurende het programma zelf wanneer zij bijeenkwamen. De inroostering van de vrije ruimte was afhankelijk van de invulling door de deelnemers.

 

 

Toetsing

Deelnemers werkten in de Labs en de leersporen naar een eindresultaat in de vorm van een ‘Proeve van bekwaamheid’. Deze omvatte:

 • Een artikel waarin een visie op- of een innovatief idee voor een relevant vraagstuk in de culturele sector was uitgewerkt. Deze artikelen werden gepubliceerd.
 • Een verslag dat betrekking had op de persoonlijke ontwikkeling, en
 • Het resultaat van een gezamenlijk uitgevoerde ‘Interventure’.
 

Programmaleiding

Iselien Nabben

Programmaleider en lid kernteam

Iselien Nabben is adviseur sociale innovatie en leiderschapsontwikkeling bij Kennisland en werkt voor de Universiteit Utrecht als programmaleider van LinC. Ze richt zich in eerste instantie op organisaties met publieke en maatschappelijke taken zoals instellingen in onderwijs, zorg, cultuur en overheden. Thema’s zijn organisatie-, leiderschap- en talentontwikkeling, leren, veranderen en innoveren. Sociale innovatie of vernieuwing van binnenuit zijn sleutelbegrippen bij haar aanpak: het innovatief en lerend vermogen van mensen en organisaties versterken door middel van leertrajecten, actieonderzoek en (soms gedurfde) interventies.

e.h.nabben@uu.nl

Marjolein Verhallen

Programmaleider en lid kernteam

Marjolein Verhallen werkt voor de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Binnen USBO vervult Marjolein de rol van programmaleider binnen LinC en is zij lid van het LinC-kernteam. Daarnaast is zij binnen USBO advies werkzaam als programmamaker, coach, trainer en programmaleider van maatwerktrajecten en leerprogramma’s voor professionals, teams en organisaties.  Marjolein’s expertises zijn leiderschaps- en organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en lifelong learning.

Marjolein Verhallen is afgestudeerd in de Bestuurs- en Organisatiewetenschap (2004, specialisatie Organisatie, Cultuur en Management) en heeft vervolgens onder andere gewerkt als projectmanager bij Conclusion Implementation. Voordat zij in dienst kwam bij de Universiteit Utrecht was zij werkzaam als (organisatie)adviseur, trainer en coach op het gebied van Leiderschap & Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen.

m.j.f.verhallen@uu.nl