LinC A

De culturele en creatieve sector staat voor grote uitdagingen. Wat betekent digitalisering voor het maakproces? Hoe ga je om met de constant veranderende richtlijnen van fondsen? En hoe blijf jij jezelf naast alle organisatorische taken op conceptueel en artistiek niveau ontwikkelen? Artistiek leiders zijn zowel makers als koersbepalers. Zij spelen een grote rol binnen een sector en een samenleving waarin ervaring, cultuur en ecologie steeds meer vervlochten raken met economie en (de gevolgen van) technologie en digitalisering. Dit vraagt om kennis van zowel maakprocessen als hedendaagse cultuurtheorie en filosofie en governance, bestuur en organisatie.

Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A) is een programma ontwikkeld voor de artistiek leider, maker, en kunst- en cultuurprofessional in de culturele en creatieve sector die haar conceptuele, methodologische en strategische bagage wil verdiepen en verbinden met die van anderen in de sector.

 

Voor wie is LinC A?

Artistiek leiders, makers, en andere professionals in de culturele en creatieve sector die verder willen professionaliseren, die verdiepende kennis willen opdoen over artistieke processen en leiderschap ten behoeve van hun werk, die willen investeren in het volgen van het programma, en bereid zijn tot het delen van zowel hun kennis en filosofisch gereedschap, als ervaringen, werksituaties en netwerk zijn van harte welkom om zich aan te melden voor LinC A.

Daarnaast:

 • Heb je een brandende motivatie om het leerprogramma te willen volgen;
 • Sta je open voor en ben je bereid om te leren, om standpunten, meningen en andere mentale modellen ter discussie te stellen, je handelingsrepertoire uit te breiden en ben je bereid om nieuwe werk- en denkwijzen uit te proberen;
 • Wil je in je eigen ontwikkeling en die van de culturele en creatieve sector investeren en ben je hiervoor bereid om genereus om te gaan met je netwerk en diensten;
 • Beschik je over de creativiteit en het innovatieve vermogen om buiten de grenzen van je eigen werkcontext en vraagstukken te kijken;
 • Heb je voldoende tijd om het programma te volgen (reken op ongeveer 4 uur per week) en ben je aanwezig bij de verplichte bijeenkomsten.

LinC A bestaat uit 15 – 20 deelnemers. Bij de selectie van de groep streven we naar een zo divers mogelijke samenstelling.

 

Onderdelen

Het programma bestaat uit twee Masterclasses, twee interactieve Labs en een start- en slotbijeenkomst. Het is een rijke mix van theoretische en praktische verdieping: van de conceptuele duiding van jouw werk binnen het hedendaags- en cultuurhistorisch landschap en het opzetten van persoonlijke artist statements tot het oefenen van lastige gesprekken met opdrachtgevers door middel van live theater. Daarnaast biedt LinC A begeleiding op maat door middel van coaching en intervisie. Het programma kenmerkt zich door de volgende onderdelen: 

 1. Intake
  Na je aanmelding spreek je twee leden van het programmateam van LinC A in een gesprek van een half uur om te ontdekken of en hoe het programma, je ervaring en je leervragen bij elkaar passen. In het gesprek spreek je met een bestuurskundige en met een geesteswetenschapper om de volle breedte van LinC A aan bod te laten komen. Hierna wordt het eerste cohort van LinC A gevormd.
 2. Startbijeenkomst
  Tijdens de startbijeenkomst spreken we een werkwijze af en worden de doelen van het programma toegelicht. Onze code of conduct faciliteert kennisontwikkeling en -circulatie, geïnspireerd en geïnformeerd creatief ontwerp, en professionele ontwikkeling op het gebied van artistiek leiderschap en makerschap. De doelen van het programma zijn:
  * Werken met concepten uit de hedendaagse cultuurtheorie en filosofie
  * Samenwerking (met partners)
  * Participatieve processen (met publieken)
  * Creative Learning
  * Ontwikkeling en strategieHet programma is een mix van Masterclasses, Creative Learning Labs, en Coaching & Intervisie. Deelnemers wordt de ruimte geboden om gezamenlijk programma-onderdelen voor te stellen en onderwerpen te agenderen. Dit faciliteren wij door mapping als methode in te zetten voor:
  * Uitwisselen van leervragen
  * Inventariseren van onderwerpen, concepten en thema’s
  * Reflectie op vaardigheden en persoonlijke effectiviteit
  * Perspectief op rollen en posities
 3. Masterclasses
  Tijdens eendaagse Masterclasses bieden we deelnemers kennis en vaardigheden voor het exploreren, (her)formuleren en activeren van concepten op het snijvlak van kunst, cultuur en filosofie. Naast twee voorgeprogrammeerde masterclasses wordt de laatste masterclass van het programma gevuld in afstemming met de deelnemers. Op deze manier sluit LinC A echt aan op wat er speelt en nodig is voor hen.
 4. Creative Learning Labs
  Uniek aan LinC A is de didactiek van het programma. Naast de Masterclasses, die primair gericht zijn op kennisontwikkeling, bieden we ook manieren aan om kenniscirculatie te stimuleren. Hierdoor wordt de didactiek voor deelnemers iets om mee te nemen naar hun eigen praktijken/of organisatie.In de Creative Learning Labs wordt niet over concepten gepraat, maar wordt ermee gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een eigen Glossary Project of Reading Room en aan inzicht krijgen in een procedurele vorm van co-creatie via Toolkitting. Hierbij staan een aantal aandachtspunten centraal: 1. de curatie van concepten, 2. het werken met partners, en 3. het vormgeven van participatieve processen (met publieken).
 5. Intervisie
  Onderdeel van LinC A zijn de twee begeleide intervisiebijeenkomsten. Tijdens de intervisie brengen de deelnemers hun eigen werksituaties en leervragen in en wordt er via de structuur van de intervisiemethode gewerkt aan persoonlijke effectiviteit en professionele ontwikkeling.
 6. Coaching
  Tijdens LinC A wordt elke deelnemer op basis van de persoonlijke leerdoelen, ontwikkelbehoefte en eigen casuïstiek gekoppeld aan een persoonlijke begeleider. Met deze persoon worden gedurende LinC A drie individuele gesprekken gevoerd. Op deze manier is er per deelnemer specifiek aandacht voor dat wat deze nodig heeft als professional binnen de culturele en creatieve sector.

 

 

Praktisch

Deelname aan LinC A betekent dat je investeert in jezelf en je positie binnen de culturele en creatieve sector. Houd dan ook rekening met een tijdinvestering van gemiddeld 4 uur per week. Binnen deze tijd bereid je onder andere bijeenkomsten voor, kom je samen met andere deelnemers en bezoek je bijvoorbeeld andere culturele instellingen/collega’s.

 

 

Programmaleiding

Paul Adriaanse

Programmadirecteur Executive Onderwijs

Paul Adriaanse is als programmadirecteur executive onderwijs bij de Faculteit REBO en managing director van USBO Advies verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van het bestuur van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Vanaf de start van LinC in 2013 in Nederland is hij betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van het programma, het Vlaams Nederlandse samenwerkingsverband in LinC Lage Landen en de regionale edities. Hij begeleidt uiteenlopende culturele organisaties bij strategievragen en organisatieveranderingstrajecten en is bestuurder bij verschillende culturele instellingen.

p.adriaanse@uu.nl

De culturele leiders van morgen werken vanuit kracht en overtuiging. Zonder zich af te zonderen van de samenleving, vanuit het besef dat hun werk de samenleving verrijkt.

Marjolein Verhallen

Programmaleider en lid kernteam

Marjolein Verhallen werkt voor de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Binnen USBO vervult Marjolein de rol van programmaleider binnen LinC en is zij lid van het LinC-kernteam. Daarnaast is zij binnen USBO advies werkzaam als programmamaker, coach, trainer en programmaleider van maatwerktrajecten en leerprogramma’s voor professionals, teams en organisaties.  Marjolein’s expertises zijn leiderschaps- en organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en lifelong learning.

Marjolein Verhallen is afgestudeerd in de Bestuurs- en Organisatiewetenschap (2004, specialisatie Organisatie, Cultuur en Management) en heeft vervolgens onder andere gewerkt als projectmanager bij Conclusion Implementation. Voordat zij in dienst kwam bij de Universiteit Utrecht was zij werkzaam als (organisatie)adviseur, trainer en coach op het gebied van Leiderschap & Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen.

m.j.f.verhallen@uu.nl

Iris van der Tuin

Lid kernteam

Iris van der Tuin is hoogleraar Theorie van de Cultuurwetenschappen in het departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Ze is daarnaast onderwijsdirecteur van de school Liberal Arts. Haar onderzoek maakt deel uit van de groep Transmission in Motion van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek. In haar interdisciplinaire onderzoek brengt ze de cultuurwetenschappen in contact met de natuurwetenschappen, waarbij beide wetenschapsgebieden als integraal onderdeel van technologische en maatschappelijke processen worden beschouwd.

Zij is, samen met Nanna Verhoeff, initiatiefnemer van de Creative Humanities Academy – een LifeLong Learning platform voor post-academisch onderwijs voor kunst- en cultuurprofessionals. Vanuit deze rol is zij betrokken bij de opzet en ontwikkeling van het programma Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A).

i.vandertuin@uu.nl

Nanna Verhoeff

Lid kernteam

Nanna Verhoeff is hoogleraar Screen Cultures & Society bij het department Media- en Cultuurwetenschappen van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in de analyse van diverse schermmedia, specifiek vanuit een interesse in transformaties en innovaties binnen de hedendaagse scherm- en interfacecultuur. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van theoretische concepten en methodes voor de analyse van mobiele media, interactieve installaties, media architectuur, en urban screens.

Zij is, samen met Iris van der Tuin, initiatiefnemer van de Creative Humanities Academy – een LifeLong Learning platform voor post-academisch onderwijs voor kunst- en cultuurprofessionals. Vanuit deze rol is zij betrokken bij de opzet en ontwikkeling van het programma Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A).

n.verhoeff@uu.nl

Jente Hoogeveen

Lid kernteam

Jente Hoogeveen is een (beeld)maker en onderzoeker met een achtergrond in politieke filosofie, cultuurkritiek en grafisch ontwerp. Op dit moment werkt ze als junior onderzoeker bij het departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht voor de onderzoeksprojecten Creative Urban Methods en de Creative Humanities Academy (CHA). Daarnaast werkt ze freelance als illustrator en ontwerper en maakt ze installaties en theater bij Collectief Walden.

Vanuit de Creative Humanities Academy is zij betrokken bij de opzet en ontwikkeling van het programma Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A).

j.j.hoogeveen@uu.nl