LinC Brabant

Leiderschap in Cultuur Brabant (LinC Brabant) is een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincie Brabant en willen groeien in hun leiderschap. Binnen het programma werken we intensief aan thema’s als persoonlijk leiderschap, waardecreatie en impact, innovatie en verandering; waarbij we de verbinding maken van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten.

 

 

Voor wie is LinC Brabant?

LinC Brabant is een programma voor professionals in de culturele sector binnen de provincie Brabant die willen groeien in hun zakelijk leiderschap. Het is een spin-off van het landelijke LinC-programma en richt zich op talentvolle, innovatieve zakelijk leiders.

Daarnaast:

 • Heb je een brandende motivatie om het leerprogramma te willen volgen;
 • Sta je open voor en ben je bereid om te leren, om standpunten, meningen en andere mentale modellen ter discussie te stellen, je handelingsrepertoire uit te breiden en ben je bereid om nieuwe werk- en denkwijzen uit te proberen;
 • Wil je in je eigen ontwikkeling en die van de culturele en creatieve sector investeren en ben je hiervoor bereid om genereus om te gaan met je netwerk en diensten;
 • Beschik je over de creativiteit en het innovatieve vermogen om buiten de grenzen van je eigen werkcontext en vraagstukken te kijken;
 • Heb je voldoende tijd om het programma te volgen (reken op ongeveer een dag per week) en ben je aanwezig bij de verplichte bijeenkomsten.

LinC Brabant bestaat uit maximaal 20 deelnemers. Bij de selectie van de groep streven we naar een zo divers mogelijke samenstelling.

 

Onderdelen

Tijdens het programma van één jaar werken we intensief aan diverse thema’s: persoonlijk leiderschap als zakelijk leider, waardecreatie en impact, innovatie en verandering, business planning en validatie, partnerschappen en public affairs; waarbij we de verbinding maken van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten.

Het programma is ervarings- en actiegericht. Gastdocenten en ervaringsdeskundigen reiken je stof aan waarmee je als deelnemer zelf en in teams praktisch aan de slag gaat. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar jezelf en je eigen beroepspraktijk te kijken, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers is van groot belang. Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 1. Labs.
  Tijdens acht Labs van twee dagen ontvang je kennis over actuele thema’s en vraagstukken die van invloed zijn op de zakelijke kant van het culturele veld. De Labs zijn interactief van aard en zijn een combinatie van inhoud, inspiratie, kennis en vaardigheden. Onderwerpen van de Labs zijn onder andere persoonlijk leiderschap als zakelijk leider, nieuwe business- en financieringsmodellen, partnerschappen en public affairs, innovatie, marketing en publieksontwikkeling.
 2. Persoonlijke ontwikkeling
  Je werkt tijdens LinC Brabant aan je persoonlijke effectiviteit en leervragen door middel van begeleide intervisiebijeenkomsten.
 3. Interventures
  In teams ga je samenwerken aan complexe vraagstukken uit het Brabantse culturele veld in opdracht van externe partijen. Brabantse LinC-alumni uit eerdere edities worden betrokken bij het programma als klankbord en aandrager van de zogenaamde Interventure-opdrachten.
 

Praktisch

Deelname aan LinC Brabant betekent dat je investeert in jezelf en je positie binnen de culturele en creatieve sector. Houd dan ook rekening met een tijdinvestering van ongeveer een dag per week.

 

Programmaleiding

Marcella Ponsen

Cursusleider

Marcella Ponsen werkt voor het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht als ontwikkelaar, trainer en programmaleider van maatwerktrajecten en leerprogramma’s voor professionals, teams en organisaties. Ze vervult onder andere de rol van cursusleider voor ‘Leiderschap in Cultuur’, LinC Utrecht 3. Marcella is antropoloog en onderwijskundige en heeft als trainer en organisatieadviseur in diverse landen wereldwijd gewerkt. Haar expertises zijn cross-cultureel bewustzijn, internationaal werken en leiderschap.

Paul Adriaanse

Programmadirecteur Executive Onderwijs

Paul Adriaanse is als programmadirecteur executive onderwijs bij de Faculteit REBO en managing director van USBO Advies verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van het bestuur van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Vanaf de start van LinC in 2013 in Nederland is hij betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van het programma, het Vlaams Nederlandse samenwerkingsverband in LinC Lage Landen en de regionale edities. Hij begeleidt uiteenlopende culturele organisaties bij strategievragen en organisatieveranderingstrajecten en is bestuurder bij verschillende culturele instellingen.

p.adriaanse@uu.nl

De culturele leiders van morgen werken vanuit kracht en overtuiging. Zonder zich af te zonderen van de samenleving, vanuit het besef dat hun werk de samenleving verrijkt.