LinC Lage Landen

In september 2019 is de tweede editie van LinC Lage Landen gestart: het programma voor leiders in de kunst- en cultuursector werkzaam in Nederland en Vlaanderen. LinC staat voor actiegericht leren. Als deelnemer ga je zelf aan de slag met de informatie die je krijgt aangereikt. We dagen je uit om te reflecteren op jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten, te experimenteren met nieuwe vormen en ideeën en de verbinding te leggen met je dagelijkse werkzaamheden en ambities.

Dit doe je niet alleen. LinC biedt een groot netwerk van docenten, pioniers en coaches. Ook zijn uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers van groot belang. We streven daarom naar een in alle opzichten diverse groep. Samen leren we meer.  

 

Voor wie is LinC Lage Landen?

LinC Lage Landen is voor leidinggevenden, makers, managers, ondernemers en initiatiefnemers in de culturele sector: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken, cultuurcentra en erfgoedinstellingen. Het is een programma voor pioniers die een sleutelpositie in het culturele veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan creativiteit en innovatie.

Als deelnemer beschik je over:
 • een afgeronde universitaire of hbo-opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau;
 • kennis over en betrokkenheid bij de huidige ontwikkelingen en uitdagingen binnen de culturele sector;
 • minimaal vijf jaar (betaalde) werkervaring in de sector waarvan minimaal één jaar in een leidinggevende functie of (project)management positie. Of je hebt als zelfstandige twee tot vijf jaar projectmanagementopdrachten uitgevoerd;
 • de creativiteit en het innovatieve vermogen om buiten de grenzen van de eigen werkcontext en vraagstukken te kijken en nieuwe werkwijzen uit te proberen.
Belangrijke criteria voor toelating:
 • ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de culturele sector te realiseren;
 • voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten;
 • bereidheid om te leren: om standpunten, meningen en denkpatronen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden;
 • bereidheid om je eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de sector te stellen;
 • wil om zakelijke of artistieke innovaties te realiseren;
 • je staat op een kruispunt in je werkzame leven.

Partners / stuurgroep / ambassadeurs

LinC Lage Landen is mogelijk gemaakt door het Vlaams Ministerie van Cultuur, het Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Vlaams Nederlands huis voor Cultuur en Debat deBuren en door TivoliVredenburg.

 

Onderdelen

LinC Lage Landen is opgebouwd uit 12 onderdelen. Daarvan zijn 8 onderdelen (labs) gericht op het opdoen en samen creëren van nieuwe kennis, inspiratie en inzichten en op het uitbreiden van je handelings-en denk repertoire. Deze labs zijn verspreid over 12 maanden. Elk lab kent een specifiek kernthema, bijvoorbeeld innovatie, organisatiekunde, publiek leiderschap of Businessplanning. Daarnaast kent LinC Lage Landen drie ‘leersporen’. een leerspoor (Reflectie) gericht op persoonlijke ontwikkeling, een leerspoor gericht op innoveren en ontwikkelen van publiek leiderschap (Interventure) en een leerspoor gericht op het leren van andere sectoren waarbij het hele LinC netwerk bij elkaar komt (Cultural Connections). In het laatste onderdeel ‘vrije ruimte’ biedt LinC masterclasses, trainingen of onderdelen van bestaande opleidingen aan waaruit deelnemers kiezen.

 

Praktisch

De labs, leersporen en de vrije ruimte zijn verspreid over een periode van 12 maanden (in principe van september tot september). LinC Lage Landen is een intensief programma, we vragen je om in principe alle maandagen vrij te maken. Enerzijds vinden op die maandagen labs en bijeenkomsten plaats in het kader van de leersporen. De maandagen waarop geen labs of bijeenkomsten worden georganiseerd kan je gebruiken voor zelfstudie, opdrachten of om afspraken te maken met intervisiegroepen en interventure-teams (zie brochure). LinC vraagt je tijd en energie, maar omdat we dichtbij jouw werkpraktijk blijven en jouw vraagstukken als ‘real life’ casussen gebruiken, kan je onderdelen van het programma goed verbinden met je organisatie of integreren in je taak als leider in Cultuur. 

Inschrijving vindt separaat plaats in Vlaanderen en Nederland. Het programma biedt plaats aan twintig deelnemers, waarvan er tien uit Vlaanderen en tien uit Nederland komen.

Heb je vragen? Neem contact op via linc@uu.nl

 

Locaties

Tivoli Vredenburg Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
USBO Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC Utrecht
Spring House, De Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam
Antwerp Management School Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

 

Toetsing

Deelnemers werken in de labs en de leersporen naar een eindresultaat in de vorm van een ‘proeve van bekwaamheid’. Deze bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een zelfreflectieverslag: op basis van het persoonlijk leerplan schrijft elke deelnemer een verslag over zijn of haar persoonlijke leiderschapsontwikkeling.
 2. Iedere deelnemer schrijft een artikel (1200-1500 woorden) over een zelfgekozen relevant onderwerp of ontwikkeling in het kader van leiderschap in cultuur. Hierin wordt op basis van argumenten positie ingenomen, visie uitgesproken, een idee gelanceerd of getoond. Deze artikelen worden gepubliceerd. De wijze waarop dit gebeurt, is deels aan de deelnemers van LinC.
 3. Iedere deelnemer draagt zichtbaar bij aan het (eind)resultaat van de interventure.

Deze toets wordt extern beoordeeld. De deelnemers ontvangen een uitslag en – bij goed gevolg – een certificaat van de Universiteit Utrecht en Antwerp Management School.

 

Programmaleiding

Annick Schramme

Academic Director en lid kernteam LinC Lage Landen

Prof. dr. Annick Schramme is academisch verantwoordelijk voor LinC Lage Landen. Ze is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Antwerp Management School. Aan de UA leidt ze sinds 2009 de master Cultuurmanagement en het competence centre Cultuurmanagement en -Beleid (UA, Faculteit Business & Economics). Aan Antwerp Management School is ze verantwoordelijk voor het Kennisnetwerk Creative Industries en startte ze in 2018 de internationale master fashion management. Ze doceert onder meer de vakken Cultuurbeleid & sector en Cultureel ondernemerschap en publiceert ze hierover alsook over aanverwante thema’s waaronder cultural governance en leadership, business modeling, etc. Daarnaast was ze van 2013 tot 2017 lid van de Raad voor Cultuur in Nederland en voorzitter van het Europese netwerk ENCATC. Op dit moment is ze lid/voorzitter van verschillende raden van bestuur en/of adviescomités in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland.

Paul Adriaanse

Programmadirecteur Executive Onderwijs

Paul Adriaanse is als programmadirecteur executive onderwijs bij de Faculteit REBO en managing director van USBO Advies verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van het bestuur van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Vanaf de start van LinC in 2013 in Nederland is hij betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van het programma, het Vlaams Nederlandse samenwerkingsverband in LinC Lage Landen en de regionale edities. Hij begeleidt uiteenlopende culturele organisaties bij strategievragen en organisatieveranderingstrajecten en is bestuurder bij verschillende culturele instellingen.

p.adriaanse@uu.nl

De culturele leiders van morgen werken vanuit kracht en overtuiging. Zonder zich af te zonderen van de samenleving, vanuit het besef dat hun werk de samenleving verrijkt.

Joke Schrauwen

Programmaleider/ coördinator en lid kernteam LinC Lage Landen

Joke Schrauwen is sinds 2010 verbonden aan Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen. Als Master Cultuurmanagement (UA 2010) werkte ze aanvankelijk aan verschillende beleidsvoorbereidende en/of kortlopende onderzoeken over zowel de cultuursector (bv. cultural governance, leiderschap in musea en podiumorganisaties, diversiteit in musea,…), als de creatieve industrie (bv. omtrent de modesector), als het bedrijfsleven (bv. inclusie van mensen met een beperking in een normaal arbeidscircuit, leiderschap bij de politie,…). Momenteel werkt ze in het competence center cultuurmanagement als coördinator van het Leiderschap in Cultuur-programma, LinC Lage Landen. Daarnaast doceert ze, als Master kunstwetenschappen (Ugent 2005) kunst en cultuur aan verschillende Antwerpse academies.

Iselien Nabben

Programmaleider en lid kernteam

Iselien Nabben is adviseur sociale innovatie en leiderschapsontwikkeling bij Kennisland en werkt voor de Universiteit Utrecht als programmaleider van LinC. Ze richt zich in eerste instantie op organisaties met publieke en maatschappelijke taken zoals instellingen in onderwijs, zorg, cultuur en overheden. Thema’s zijn organisatie-, leiderschap- en talentontwikkeling, leren, veranderen en innoveren. Sociale innovatie of vernieuwing van binnenuit zijn sleutelbegrippen bij haar aanpak: het innovatief en lerend vermogen van mensen en organisaties versterken door middel van leertrajecten, actieonderzoek en (soms gedurfde) interventies.

e.h.nabben@uu.nl