LinC Utrecht

Leiderschap in Cultuur Utrecht (LinC Utrecht) is een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht en willen groeien in hun leiderschap. Het executive programma is een spin-off van het landelijke programma LinC en wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht (USBO). Partners van LinC Utrecht zijn: het K.F. Hein Fonds, de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht.

Deelnemers aan LinC Utrecht buigen zich over actuele vraagstukken die van invloed zijn op het culturele veld en gaan aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. LinC Utrecht richt zich daarnaast op het creëren van een Utrechts netwerk van talentvolle, innovatieve leiders van de toekomst.

 

Voor wie is LinC Utrecht?

Professionals (met vier jaar relevante werkervaring) die werkzaam zijn in de culturele sector in de provincie Utrecht en een hbo of universitaire opleiding of vergelijkbaar denk- en werkniveau hebben.

Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring en je wilt je skills op het gebied van leiderschap ontwikkelen. Je werkt in de culturele sector binnen de provincie Utrecht en hebt de ambitie en potentie om de sector te veranderen en vernieuwen door er actief aan bij te dragen. Je hebt een HBO- of universitaire opleiding gedaan of hebt een vergelijkbaar denk- en werkniveau. 

Als deelnemer:

  • Heb je een brandende motivatie om het leerprogramma te willen volgen;
  • Sta je open en ben je bereid om te leren, om standpunten, meningen en andere mentale modellen ter discussie te stellen, je handelingsrepertoire uit te breiden en ben je bereid om nieuwe werk- en denkwijzen uit te proberen;
  • Wil je in je eigen ontwikkeling en die van de culturele sector investeren en ben je hiervoor bereid om genereus om te gaan met je netwerk en diensten;
  • Beschik je over de creativiteit en het innovatieve vermogen om buiten de grenzen van je eigen werkcontext en vraagstukken te kijken;
  • Heb je voldoende tijd om het programma te volgen (reken op ongeveer één dag per week) en ben je aanwezig bij de verplichte bijeenkomsten.

Elke editie bestaat uit 20 deelnemers. Bij de selectie van de groep streven we naar een zo divers mogelijke samenstelling.

Partners

LinC Utrecht wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht (USBO). Partners van LinC Utrecht zijn: het K.F. Hein Fonds, de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht. Dankzij de financiële steun van deze partners kunnen we LinC Utrecht aanbieden voor een bedrag van 2.600 euro incl. btw per deelnemer.

 

Onderdelen

Binnen het programma Leiderschap in Cultuur (LinC Utrecht) leer je ervarings- en actiegericht. Coaches, gastdocenten en ervaringsdeskundigen reiken je stof aan waarmee je als deelnemer zelf en in teams praktisch aan de slag gaat. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar jezelf en je eigen beroepspraktijk te kijken, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers is van groot belang.

Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen: 

  • Labs: tijdens acht Labs van twee dagen ontvang je kennis over actuele thema’s en vraagstukken die van invloed zijn op het culturele veld. De Labs zijn interactief van aard en zijn een combinatie van inhoud, inspiratie, kennis en vaardigheden. Onderwerpen van de Labs zijn onder andere (persoonlijk) leiderschap, samenwerkingsverbanden en partnerschappen, lobby en PR, nieuwe business- en financieringsmodellen, diversiteit, organisatieverandering en teamontwikkeling.
  • Persoonlijke ontwikkeling: je werkt tijdens LinC Utrecht aan je persoonlijke effectiviteit en leervragen door middel van onder andere mentorgesprekken en begeleide intervisiebijeenkomsten
  • Interventures: in teams ga je samenwerken aan daadwerkelijke complexe Utrechtse vraagstukken uit het culturele veld.

De Labs, mentorgesprekken, de intervisiebijeenkomsten en deelname aan het Interventure-onderdeel zijn verplichte programma-onderdelen van LinC Utrecht.

 

Praktisch

De Labs duren twee dagen, zijn op maandag en aansluitend dinsdag en vinden plaats om de 1,5 maand. De intervisiebijeenkomsten zijn op maandag. Voor het interventure-onderdeel besluiten deelnemers gedurende het programma zelf wanneer zij bijeenkomen, maar we raden deelnemers aan om de maandagen vrij te houden voor LinC Utrecht. Gemiddeld ben je als deelnemer gedurende het jaar een dag in de week met LinC Utrecht bezig.

Er zijn inmiddels al twee edities van LinC Utrecht afgerond en dat maakt dat er al 40 nieuwe Utrechtse Leiders in Cultuur zijn opgeleid. In het najaar van 2019 is de derde editie van LinC Utrecht gestart met 20 deelnemers.

 

 

Toetsing

Deelnemers werken binnen het programma naar een eindresultaat in de vorm van een ‘proeve van bekwaamheid’. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een zelfreflectieverslag: op basis van het persoonlijk leerplan schrijft elke deelnemer een verslag over zijn of haar persoonlijke leiderschapsontwikkeling.
  2. Iedere deelnemer draagt zichtbaar bij aan het (eind)resultaat van de interventure-opdracht.
 

Programmaleiding

Paul Adriaanse

Programmadirecteur Executive Onderwijs

Paul Adriaanse is als programmadirecteur executive onderwijs bij de Faculteit REBO en managing director van USBO Advies verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van het bestuur van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Vanaf de start van LinC in 2013 in Nederland is hij betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van het programma, het Vlaams Nederlandse samenwerkingsverband in LinC Lage Landen en de regionale edities. Hij begeleidt uiteenlopende culturele organisaties bij strategievragen en organisatieveranderingstrajecten en is bestuurder bij verschillende culturele instellingen.

p.adriaanse@uu.nl

De culturele leiders van morgen werken vanuit kracht en overtuiging. Zonder zich af te zonderen van de samenleving, vanuit het besef dat hun werk de samenleving verrijkt.

Marjolein Verhallen

Programmaleider en lid kernteam

Marjolein Verhallen werkt voor de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Binnen USBO vervult Marjolein de rol van programmaleider binnen LinC en is zij lid van het LinC-kernteam. Daarnaast is zij binnen USBO advies werkzaam als programmamaker, coach, trainer en programmaleider van maatwerktrajecten en leerprogramma’s voor professionals, teams en organisaties.  Marjolein’s expertises zijn leiderschaps- en organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en lifelong learning.

Marjolein Verhallen is afgestudeerd in de Bestuurs- en Organisatiewetenschap (2004, specialisatie Organisatie, Cultuur en Management) en heeft vervolgens onder andere gewerkt als projectmanager bij Conclusion Implementation. Voordat zij in dienst kwam bij de Universiteit Utrecht was zij werkzaam als (organisatie)adviseur, trainer en coach op het gebied van Leiderschap & Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen.

m.j.f.verhallen@uu.nl

Marcella Ponsen

Cursusleider

Marcella Ponsen werkt voor het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht als ontwikkelaar, trainer en programmaleider van maatwerktrajecten en leerprogramma’s voor professionals, teams en organisaties. Ze vervult onder andere de rol van cursusleider voor ‘Leiderschap in Cultuur’, LinC Utrecht 3. Marcella is antropoloog en onderwijskundige en heeft als trainer en organisatieadviseur in diverse landen wereldwijd gewerkt. Haar expertises zijn cross-cultureel bewustzijn, internationaal werken en leiderschap.