Inspiratie

In het blog verschijnen nieuwsberichten, aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten, inspirerende artikelen en andere stukken die culturele leiders voeden. Heb je zelf iets voor het blog, laat het weten via info@leiderschapincultuur.nl.

Categorieën

 
14-03-2018

Een museum met impact. Hoe musea historisch besef kunnen aanwakkeren en mensen troost, relativering en verbinding bieden

Femke Haijtema, deelnemer aan LinC4 en werkzaam bij het Fries Museum en De Princessehof in Leeuwarden, houdt een pleidooi voor tentoonstellingen met een ziel: ‘Er zijn over elk onderwerp vele tentoonstellingen mogelijk, de uitdaging ligt erin er een te kiezen en to stick to it.’ Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich zeer eenzaam, aldus de Gezondheidsmonitor…

Lees meer

07-03-2018

Meer diversiteit op de culturele werkvloer? ‘Ze zijn er niet’, bestaat niet. De bal ligt nu bij de werkgevers: kijk buiten je eigen kaders en toon lef.

Stephanie Hermes, deelnemer aan de vierde editie van LinC, schreef een vlammend betoog voor het bevorderen van diversiteit op de culturele werkvloer. ‘De zoektocht naar de kandidaten die tot nu toe uit het zicht waren, zal bijdragen aan nieuwe energie en elan van de organisatie. Zijn ze er niet? ‘De anderen’ zijn er wel degelijk.…

Lees meer

12-12-2016

Diversity speaks louder than words!

This years annual ‘Cultuur in Beeld’-conference was themed ‘diversity’. A group of LinC participants wrote a set of recommendations for the conference. Their article is now also translated to english. Read more..

06-12-2016

Geen woorden maar… diversiteit!

Het jaarlijkse Cultuur in Beeld, waarop de cultuursector elkaar ontmoet, staat dit jaar in het teken van diversiteit. Daarmee gaat het niet goed, betoogt een groep LinC-deelnemers. Lees hun aanbevelingen!

06-11-2016

Interventures LinC 3: het burgerbudget

Wat heeft de Kunst van het Burgerbudget opgeleverd? In deze interventure onderzochten 5 LinC-ers wat burgerparticipatie en burgerbudgetten zou kunnen betekenen voor de kunstsector, gezien vanuit hun eigen motivatie, expertise en praktijk. Het Interventureteam acteerde op basis van een eigen voorstel – zonder opdrachtgever – en bekeek de mogelijkheden en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Met in…

Lees meer

Interventures LinC 3: Keurmeesters

Het Deskundigenoordeel is in veel culturele regelingen van groot belang. Tegelijkertijd ligt ‘de deskundige’ onder vuur. Waar komt deze weerstand vandaan? Is de inzet van deskundigen, bijvoorbeeld in de beoordeling van kunstsubsidies, nog wel de gewenst methode? Zou het anders kunnen? En zo ja, hoe? In opdracht van de Akademie van Kunsten, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van…

Lees meer

13-04-2016

Theater als centrum van de wereld

‘Schrijf een artikel waarin je ingaat op Leiderschap in Cultuur’. Met die opdracht ging LinC 2 aan de slag. Om los te komen van de dagelijkse gang van zaken, werd een stip op de horizon geplaatst: hoe ziet de sector eruit in 2040? Lees nu de bijdrage van Wiepke Westbroek over vernieuwing van het theater.