Ruben Israels__edit
“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

 

Lab 3: Innoveren en veranderen

Innovatief en veranderkundig vermogen is cruciaal voor de kunst- en cultuur sector en dus voor leiders in cultuur. In dit lab komen (organisatie)veranderkundige theorieën en modellen aan bod en sociale-innovatie-methodieken zoals design thinking en actieonderzoek. Sociale innovatie zet in op de eigen kracht van mensen, ofwel vernieuwing van binnenuit en van onderop. Dit lab is tevens de start van het interventurespoor.

Dat wil zeggen de start van het werken in teams aan complexe vraagstukken die om nieuwe inzichten en aanpakken vragen. (zie Leerspoor 2: Interventure). Tijdens dit lab zullen probleemeigenaren de vraagstukken presenteren en vormen we vier teams waarin Vlamingen en Nederlanders samen aan een vorm van actieonderzoek gaan werken.