Nelly van der Geest pasfoto
“Leiderschap in het Griekse drama is iets wat je gegund wordt door het koor. Het koor –het volk, de groep– geeft de protagonist – de held, zo je wilt – zijn positie. De held ontvangt deze bekrachtiging en kan daardoor het verhaal richten en delen met een publiek. Sensitiviteit voor deze dynamiek is fundamenteel voor cultureel leiderschap anno nu.”

Nelly van der Geest - Trainer/docent

 

Lab 5: Partnerschappen en politieke vaardigheden

In dit lab staat de kunst van het cocreëren centraal: ontwikkelen en samenwerken met uiteenlopende partijen en stakeholders. Verder gaat het in dit lab over de relatie met (verschillende) overheden. Ook de veranderende verhoudingen tussen producenten, consumenten, makers, kopers, beleidsmakers en uitvoerders krijgen aandacht. In de voorbereiding van het volgende lab vragen we deelnemers een analyse te maken van het eigen aanbod.

Dit lab gaat ook over de praktijk van het (aan)sturen van professionals en teams in de culturele sector. Daarbij ligt de nadruk op de gewenste autonomie van diezelfde professionals en teams. Deelnemers worden zich meer bewust van de manier waarop zij functioneren in groepen en krijgen zicht op de processen die zich in groepen afspelen. Ze ontwikkelen zich in het bespreekbaar maken en positief beïnvloeden van processen. Verder ontwikkelen de deelnemers hun leiderschap en autoriteit, ook bij spanningen en conflicten.