“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

 

Lab 7: Internationaal management

Dit lab gaat over de praktijk van het internationaal werken. Interculturele vaardigheden en het kunnen omgaan met diversiteit op alle niveaus van de organisatie en binnen een Europese en niet-Europese context is essentieel.