Ruben Israel Rotterdam
“Tijdens mijn deelname aan LinC was vooral de interventure bijzonder. Het bleek een heel interessante samenwerking. We deelden de ambitie om iets toe te voegen aan de samenleving, om te verrijken.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC

 

Leerspoor 1: Reflectie

Waarom reflectie?

In het LinC-programma werk je aan het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Eigen kracht, talent en creativiteit worden daarbij zoveel mogelijk benut. Binnen het persoonlijk reflectiespoor wordt gewerkt aan de (verdere) ontwikkeling van je persoonlijke leiderschapsrol en het ontwikkelen van sensitiviteit voor organisatie- en samenwerkingsprocessen.

Het reflectiespoor start bij het opstellen van eigen leervragen, bij het identificeren van de leervragen van je organisatie en het culturele veld als geheel. Zo leg je focus bij het verwerken en verdiepen van de aangeboden stof. Daarnaast nodigt dit spoor je uit om te kijken naar de rol die je inneemt in het programma (als voorbeeld van een leiderschapsrol), hiermee te experimenteren en daar weer van te leren.

Wat betekent reflecteren in LinC?

  • Ruimte voor de eigen specifieke vraagstukken rondom leiderschap, organisatie, loopbaan;
  • Meer zicht ontwikkelen op mogelijke taken binnen de context van de eigen organisatie;
  • Zelfkennis vergroten als motor voor effectief en authentiek leiderschap;
  • Leren reflecteren op de eigen rol binnen een context;
  • Opsporen van (vaak onbewuste) emotionele drijfveren of weerstanden.

Waaruit bestaat het reflectiespoor?

Iedere deelnemer voert vier individuele gesprekken met een ervaren coach, beslagen in leiderschap en de culturele sector. Deze coaches zijn verbonden aan het LinC-programma en krijg je toegewezen. De data voor deze persoonlijke coachingsgesprekken worden voor het tweede lab bekend gemaakt. De gesprekken duren 1,5 uur. Tijdens deze coachingsgesprekken staat jouw leiderschapsrol binnen je eigen werkcontext centraal. De kernvraag is: hoe zet ik wat ik leer in het LinC-programma om in het dagelijks werk en hoe gebruik ik het programma om mijn ontwikkeling en loopbaan verder te brengen? Vanzelfsprekend kun je eigen leervragen, die naar voor kwamen tijdens het intakegesprek, meenemen in de coachingsgesprekken. De resultaten van deze gesprekken kun je ook in je persoonlijk leerplan opnemen.

Hoe bereid je dit voor?

  • Door het in kaart brengen van de eigen leiderschapscompetenties met behulp van een 360-graden-feedback-vragenlijst, waarin aan relevante actoren uit de omgeving om feedback wordt gevraagd.
  • Door het opstellen van eigen ontwikkelingsvraagstukken en thema’s voor een persoonlijk leerplan.

Intervisie

Daarnaast vinden er gedurende de labs intervisies, collegiale consultaties, plaats. Dat betekent dat we aan de hand van het kernthema van het lab in kleine groepen onderzoeken hoe deze thema’s zich manifesteren in je eigen praktijk en hoe je met opgedane inzichten je handelingsrepertoire kan vergroten en verrijken.