“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

 

Leerspoor 3: Cultural Connections

Leerspoor 3 is een onderdeel van het programma dat deels door de deelnemers zelf wordt ontwikkeld. Dit is het platform voor een groeiend netwerk van en voor leiders in cultuur. In principe worden hier steeds alle (ex-)deelnemers van LinC voor uitgenodigd. Maar indien relevant kunnen hier ook anderen voor worden uitgenodigd. Dit spoor wordt georganiseerd door De Buren, het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. 

De precieze vorm waarin dit leerspoor zich zal openbaren ligt niet vast. Het kan bijvoorbeeld gaan om culturele inspiratiecafés rondom specifieke thema’s en vraagstukken, zoals de spanning tussen zakelijk en artistiek leiderschap, omgaan met verschillende kunstopvattingen, cultuureducatie, engagement, talentontwikkeling, gebruik van sociale media, politieke invloeden, of over actuele gebeurtenissen of publicaties.