Het Netwerk

Leiderschap in Cultuur is een actief en groeiend netwerk van vernieuwers uit de kunst en cultuursector. Het LinC-netwerk omvat deelnemers uit tal van artistieke disciplines, coaches, (gast)docenten, pioniers, ervaringsdeskundigen en opinieleiders. Zij zetten zich ieder op hun manier in voor een vitale, ondernemende sector. Samen bouwen we aan een groeiende learning community waarin kennis wordt uitgewisseld, samenwerking wordt gestimuleerd en waar vernieuwing ontstaat.

 

Programmabegeleiders

Mirko Noordegraaf

Academisch directeur

Prof. dr. Mirko Noordegraaf is als hoogleraar Publiek management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, en tevens plaatsvervangend hoofd departement en voorzitter van het USBO-bestuur. Hij richt zich op leidinggevenden in publieke domeinen, relaties tussen managers en professionals en op publieke professionals. Hij is actief in uiteenlopende sectoren, in het bijzonder: politie, rechtspraak, zorg, GGZ, onderwijs, welzijn, en (in mindere mate) cultuur. Hij is verder actief in internationale (academische) debatten over de ‘reconfiguration of professionalism’, publiceert in gezaghebbende internationale journals, leidt adviesopdrachten, is voorzitter en lid van raden van toezicht, adviesraden en (begeleidings)commissies, in de genoemde domeinen. Hij publiceerde met collega’s o.a. het Handboek publiek management (Lemma, 2011).
Zie ook: www.uu.nl/rebo/medewerkers/MNoordegraaf.

m.noordegraaf@uu.nl

Leiderschap in cultuur betekent de kracht van de culturele sector niet onafhankelijk en los van de wereld, maar in relatie tot buitenwerelden waarborgen, verdiepen, herijken, vernieuwen, verbreden en versterken.

Iselien Nabben

Programmaleider en lid kernteam

Iselien Nabben is adviseur sociale innovatie en leiderschapsontwikkeling bij Kennisland en werkt voor de Universiteit Utrecht als programmaleider van LinC. Ze richt zich in eerste instantie op organisaties met publieke en maatschappelijke taken zoals instellingen in onderwijs, zorg, cultuur en overheden. Thema’s zijn organisatie-, leiderschap- en talentontwikkeling, leren, veranderen en innoveren. Sociale innovatie of vernieuwing van binnenuit zijn sleutelbegrippen bij haar aanpak: het innovatief en lerend vermogen van mensen en organisaties versterken door middel van leertrajecten, actieonderzoek en (soms gedurfde) interventies.

e.h.nabben@uu.nl

Paul Adriaanse

Lid kernteam

Paul Adriaanse is managing director van USBO Advies en USBO Executive Master Programmes (Universiteit Utrecht). Paul Adriaanse studeerde Bedrijfskunde in Groningen (1984-1990). Daarna doceerde hij Communicatiemanagement en Kunst en Communicatie aan de Universiteit Utrecht en was tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de Vakgroep Massacommunicatie en PR van de Universiteit Utrecht. In de periode 1992 – 1996 was hij als organisatieadviseur verbonden aan Berenschot BV. In 2004-2005 was hij interim-directeur bij Parnassos en in 2006-2007 werkte hij als interim-directeur Communicatie van de UvA.

Paul Adriaanse treedt regelmatig op binnen de Post-academische opleidingen van USBO. Daarnaast leidt hij regelmatig workshops over diverse onderwerpen. Hij is medeauteur van het boek ´Tekens van de nieuwe tijd´, dat in 2000 verscheen bij Elsevier. Tot 2012 was hij voorzitter van het Tweetakt Festival en KAAP. Van 2011 tot 2013 was hij bestuurslid van de Stichting Muziekpaleis. Momenteel is hij voorzitter van de SJU, bestuurslid van de Culturele Zondagen en het Utrechts Uitburo en curator van het Filmfestival ‘Science en Fiction’ i.s.m. het Louis Hardlooper Complex.

p.adriaanse@uu.nl

De culturele leiders van morgen werken vanuit kracht en overtuiging. Zonder zich af te zonderen van de samenleving, vanuit het besef dat hun werk de samenleving verrijkt.

Marjolein Verhallen

Programmaleider en lid kernteam

Marjolein Verhallen werkt voor de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Binnen USBO vervult Marjolein de rol van programmaleider binnen LinC en is zij lid van het LinC-kernteam. Daarnaast is zij binnen USBO advies werkzaam als programmamaker, coach, trainer en programmaleider van maatwerktrajecten en leerprogramma’s voor professionals, teams en organisaties.  Marjolein’s expertises zijn leiderschaps- en organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en lifelong learning.

Marjolein Verhallen is afgestudeerd in de Bestuurs- en Organisatiewetenschap (2004, specialisatie Organisatie, Cultuur en Management) en heeft vervolgens onder andere gewerkt als projectmanager bij Conclusion Implementation. Voordat zij in dienst kwam bij de Universiteit Utrecht was zij werkzaam als (organisatie)adviseur, trainer en coach op het gebied van Leiderschap & Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen.

m.j.f.verhallen@uu.nl

Internationaal netwerk

Ook buiten Nederland wordt nagedacht over en geëxperimenteerd met vernieuwing van de cultuursector. Op meerdere plekken in Europa zijn de afgelopen jaren leerprogramma’s zoals LinC ontstaan. Deze zijn verenigd in het Europese netwerk ENCATC, waar ook LinC toe behoort. Deze contacten bieden het LinC-netwerk de mogelijkheid om hun blik te verruimen en kennis te nemen van de vraagstukken en antwoorden in de omringende landen.

 

Partners en financiers

Leiderschap in Cultuur is een programma voor en door de culturele sector. Het wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO). Voor het LinC Lage Landen programma werken de Universiteit Utrecht en Universiteit Antwerpen samen.

Aan de verschillende LinC-programma’s zijn verschillende financiers verbonden. Zo werd LinC 1-4 mede mogelijk gemaakt door het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt LinC Utrecht mede mogelijk gemaakt door het K.F. Hein Fonds, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort en wordt LinC Lage Landen mede-gefinancieerd door Vlaams ministerie van Cultuur en het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren.