Leiderschap in Cultuur

LinC staat voor actiegericht leren. Als deelnemer ga je zelf aan de slag met de informatie die je krijgt aangereikt. We dagen je uit om te reflecteren op jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten, te experimenteren met nieuwe vormen en ideeën en de verbinding te leggen met je dagelijkse werkzaamheden en ambities.

Dit doe je niet alleen. LinC biedt een groot netwerk van docenten, pioniers en coaches. Ook zijn uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers van groot belang. We streven daarom naar een in alle opzichten diverse groep. Samen leren we meer.

Hieronder zie je het programma van LinC 1-4. Bekijk ook het programma van LinC Lage Landen en LinC Utrecht.

 

Voor wie is LinC?

LinC is er voor en door leidinggevenden, cultuurmakers en managers van grote en kleine culturele instellingen en anderen die een sleutelpositie bekleden binnen de culturele sector: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoed.

Als deelnemer beschik je over:
 • Een afgeronde universitaire of HBO-opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis over en betrokkenheid bij de huidige ontwikkelingen en uitdagingen binnen de culturele sector.
 • Minimaal vijf jaar (betaalde) werkervaring in de sector waarvan minimaal één jaar in een leidinggevende functie of (project)managementpositie. Of je hebt als zelfstandige twee tot vijf jaar projectmanagementopdrachten uitgevoerd.
 • De creativiteit en het innovatieve vermogen om over de grenzen van de eigen werkcontext en vraagstukken te kijken en nieuwe werkwijzen uit te proberen.
Belangrijke criteria voor toelating:
 • De ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de culturele sector te verwezenlijken.
 • De bereidheid om genereus om te gaan met eigen netwerk en diensten ten behoeve van de sector.
 • De wil om zakelijke of artistieke vernieuwing te realiseren.
 • Op een kruispunt staan in je werkzame leven.
 • Voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten.
 • De bereidheid om te leren, om standpunten, meningen en mentale modellen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden.

Het succes van het programma is afhankelijk van een uitgebalanceerde groepssamenstelling, omdat het leren van en met elkaar een van de meest essentiële leerprincipes is. Daarom streven we naar een grote diversiteit aan deelnemers.

Wie maken LinC?

Leiderschap in Cultuur is een programma voor en door de culturele sector. Het wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur. LinC wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer over het netwerk
 

Opbouw LinC

Intakegesprekken

Het programma start met intakegesprekken die we gebruiken om inhoudelijke accenten te leggen. Het intakegesprek is gebaseerd op een zelf afgenomen assessment met betrekking tot je leiderschapsprofiel en geeft daarmee richting aan het persoonlijke ontwikkelingstraject.

Labs, leersporen en vrije ruimte

LinC is opgebouwd uit 12 onderdelen. Daarvan zijn 8 onderdelen gericht op het opdoen en creëren van kennis, inspiratie en inzicht, alsook het uitbreiden van het handelings- en denkrepertoire. Deze zogenoemde “labs” (laboratoria) bestaan uit bijeenkomsten die verspreid over 14 maanden plaatsvinden en tussen de 2 en 4 dagen duren (zie tijdschema). Daarnaast werk je individueel of in kleinere wisselende teams aan opdrachten en vraagstukken in de werkcontext. Deze zogenoemde leersporen zijn gericht op het uitdragen, op maat maken en toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen. Tot slot is er het onderdeel ‘vrije ruimte’. Deze ruimte kan gebruikt worden om te voorzien in individuele kennis- en vaardigheidslacunes op vakgebieden als Human Resource Management, financieel management en juridische praktijk.

 

Praktisch

Planning

De labs, leersporen en de vrije ruimte zijn verspreid over een periode van 14 maanden. Het rooster wordt 3 maanden vooruit gepland. Om de continuïteit te waarborgen, is er iedere 3-4 weken een vaste maandag en dinsdag waarop de deelnemers bij elkaar komen. Deze dagdelen gebruiken we vooral voor de leersporen. Binnen het leerspoor Interventures besluiten de deelnemers gedurende het programma zelf wanneer zij bijeenkomen. De inroostering van de vrije ruimte is afhankelijk van de invulling door de deelnemers.

Labs

De labs beginnen altijd om 9.00 uur en duren tot 17.00 uur of 20.30 uur.

Locaties

Alle labs en deelsessie van LinC vinden plaats in Het Huis (Boorstraat 107) te Utrecht, wijzigingen voorbehouden.

Kosten

LinC kost 20.000 euro (incl. btw) per deelnemer, inclusief studiemateriaal. Daarvan betaalt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 18.000 euro en vragen we een eigen bijdrage van 2.000 euro (incl. btw) per deelnemer.

 

Planning en rooster

Werk en studie combineren

Gelet op de werkbelasting in de culturele sector is voor de maandag gekozen als vaste dag om bij elkaar te komen. Tijdens de labs wordt dit uitgebreid met dinsdag en eventueel woensdag. LinC is een intensief programma dat tijd en energie vraagt. Omdat we dichtbij de werkpraktijk blijven en je een eigen innovatieproject kunt inbrengen, kun je onderdelen van het programma echter integreren in je dagelijkse werkzaamheden. Bovendien levert dit programma niet alleen persoonlijke inzichten op, maar ook rendement voor de organisatie en daarmee voor de culturele sector als geheel.

Studiebelasting
TotaalCirca 710 uur
Contacturen Labs/LeersporenCirca 320 uur
Voorbereiding/zelfstudieCirca 350 uur
Vrije ruimteCirca 40 uur
Rooster

Hieronder staat het rooster voor LinC 2 en 3. Het rooster voor LinC 4 (start: september 2016) komt in grote lijnen overeen.

LinC 3
(2015 - 2016)LinC 4
(2016 - 2017)
Selectie deelnemersGroep A + Bapril-mei 2015Groep A + Bapril-mei 2016
Selectie bekendGroep A + Bjuni-juli 2015Groep A + Bjuni-juli 2016
Lab 1Groep A + B

14 t/m 17 sept 2015
Groep A + B
12 t/m 15 sept 2016
Lab 2Groep A

Groep B
16-17 nov 2015

23-24 nov 2015
Groep A

Groep B
21-22 nov 2016

28-29 nov 2016
Cultural ConnectionsGroep A + B07 december 2015Groep A + B19 dec 2016, 15.00-18.00 uur.
Lab 3Lab 3 Groep A

Lab 3 Groep B
4-5 januari 2016

11-12 januari 2016
Lab 3 Groep A

Lab 3 Groep B
16-17 jan 2017

23-24 jan 2017
Interventurebijeenkomst--Groep A + B13 februari 2017, hele dag
Lab 4Lab 4 Groep A

Lab 4 Groep B
22-23 februari 2016

29 februari-1 maart 2016
Lab 4 Groep A

Lab 4 Groep B
6-7 maart 2017

13-14 maart 2017
InterventurebijeenkomstGroep A + B8 februari 2016Groep A + B27 maart 2017, hele dag
Lab 5Lab 5 Groep A

Lab 5 Groep B
11-12 april 2016

18-19 april 2016
Lab 5 Groep A

Lab 5 Groep B
10-11 april 2017

18-19 april 2017
Cultural ConnectionsGroep A + B27 juni 2016, 15.00 - 18.00 uurGroep A + B8 mei 2017, 15.00-18.00 uur.
Lab 6Lab 6 Groep A

Lab 6 Groep B
13-14 juni 2016

20-21 juni 2016
Lab 6 Groep A

Lab 6 Groep B
12-13 juni 2017

19-20 juni 2017
Interventurebijeenkomst--Groep A + B3 juli 2017 (hele dag)
Lab 7Lab 7 Groep A

Lab 7 Groep B
19-20 september 2016

26-27 september 2016
Lab 7 Groep A

Lab 7 Groep B
11-12 sep 2017

18-19 sep 2017
Cultural ConnectionsGroep A + B31 oktober 2016, 15.00 - 18.00 uurGroep A + B9 oktober 2017, 15.00-18.00 uur.
Lab 8Lab 8 Groep A + B7 t/m 9 november 2016Lab 8 Groep A + B
6 t/m 9 november 2017

De data voor Leerspoor Reflectie en Leerspoor Interventure volgen. Belangrijk voor alle potentiële deelnemers is dat zij in ieder geval de maandagen vrijhouden voor LinC. Ook de masterclasses zullen zoveel mogelijk op maandagen ingepland worden.

Locatie Labs en Cultural Connections: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. Labs duren de eerste dag van 09.00 tot maximaal 20.00 uur, de tweede (of derde) dag tot 17.00 uur. LET OP: Lab 1 duurt maandag, dinsdag en woensdag tot uiterlijk 20.00 en donderdag tot 17.00 uur.

Alle data en locaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Toetsing

Deelnemers werken in de labs en de leersporen naar een eindresultaat in de vorm van een ‘Proeve van bekwaamheid’. Deze omvat:

 • Een artikel waarin een visie op- of een innovatief idee voor een relevant vraagstuk in de culturele sector wordt uitgewerkt. Deze artikelen worden gepubliceerd.
 • Een verslag dat betrekking heeft op je persoonlijke ontwikkeling, en
 • Het resultaat van een gezamenlijk uitgevoerde ‘Interventure’.
 

Aanmelding

De aanmelding voor LinC 4 opende op 15 december 2015 om 13.00 uur en liep tot en met 31 maart 2106 23.59.59 uur. Inmiddels is de aanmelding gesloten. LinC streeft naar een in alle opzichten diverse groep die de culturele sector in de volle breedte representeert.

Mail voor vragen naar info@leiderschapincultuur.nl of bel naar 030-2538971.