farid tabarki
“De 20ste eeuw was top-down, maar de 21ste is behalve bottom-up ook horizontaal. Het gaat dan ook om het netwerk en de kracht van connecties. Een mooie definitie van Leiderschap 2.0!”

Farid Tabarki - Oprichter en directeur van Studio Zeitgeist

 

Lab 1 ‘Van buiten naar binnen’

LinC begint met een intensieve bijeenkomst over ontwikkelingen en trends in de samenleving, economie en politiek. Gastsprekers identificeren transities en laten zien hoe de culturele sector zich daartoe kan verhouden. Het doel van dit lab is een gezamenlijke beeld te creëren van de trends, uitdagingen en (on)ontgonnen mogelijkheden op het gebied van cultureel leiderschap. Daarnaast maken we een start met netwerken, ondernemen en visieontwikkeling. De beweging is van buiten naar binnen; de aangereikte kennis wordt vertaald in een visie op de eigen organisatie van de deelnemer. Het eerste lab staat ook in het teken van kennismaking, met elkaar en met het LinC-netwerk.