Paul-Keller
“De digitale omgeving vraagt om een herpositionering van publiek gefinancierde cultuurinstellingen. Het publieke karakter moet zich vertalen in een zo open mogelijke opstelling.”

Paul Keller - Vicevoorzitter en senior adviseur auteursrechtenbeleid bij Kennisland

 

Lab 4 ‘Innovatie’

In dit lab staan we stil bij voor de culturele sector relevante actuele theorieën en methodes over innovatie. Zij dienen als mogelijke inspiratie voor het Interventurespoor dat ook in dit lab van start gaat. Open innovatie betekent het delen van kennis en nieuwe ideeën met de rest van de wereld, zodanig dat het daadwerkelijk tot vernieuwing leidt. Het is een vorm van vernieuwing waarbij samenwerking centraal staat.

We staan daarnaast stil bij sociale innovatie. Sociale innovatie refereert aan nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisaties die nodig zijn om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen en organisatievernieuwing. Het zet daarbij in op de eigen en innovatieve kracht van mensen in de samenleving en in organisaties. Begrippen die hierbij belangrijk zijn: eigen inbreng, participatie, empowerment. In dit lab onderzoeken we in hoeverre open en sociale innovatie voor de cultuursector kansen bieden.