Nelly van der Geest pasfoto
“Leiderschap in het Griekse drama is iets wat je gegund wordt door het koor. Het koor –het volk, de groep– geeft de protagonist – de held, zo je wilt – zijn positie. De held ontvangt deze bekrachtiging en kan daardoor het verhaal richten en delen met een publiek. Sensitiviteit voor deze dynamiek is fundamenteel voor cultureel leiderschap anno nu.”

Nelly van der Geest - Trainer/docent en lid kernteam

 

Lab 5 ‘Partnerschappen’

In lab 5 buigen we ons over werken met uiteenlopende partijen en stakeholders in de culturele sector. De focus ligt op het creëren van mogelijke en/of nieuwe waarde in de kunst en cultuur. We bouwen voort op de thematiek uit Lab 4 , dat ging over innovatie: de veranderende verhoudingen tussen producenten, consumenten, makers en kopers, beleidsmakers en uitvoerders.

Docenten

Foto: Joke van den BergGiep Hagoort (1948) is cultureel ondernemer en founder-dean van de Amsterdam School of Management. Hij bekleedde tot mei 2013 de UU-leerstoel kunst en economie en het HKU-lectoraat kunst en economie. Giep Hagoort schreef ruim 100 boeken, rapporten en artikelen over cultureel ondernemerschap, kunstmanagement, creatieve industrie, creativiteit en innovatie. Zijn boek Art Management Entrepreneurial Style (2003) is in zes talen verschenen. Sinds oktober 2013 is Hagoort hoogleraar in de kunsten aan de Ilja State University (ISU) in Tbilisi, Georgië.

Nelly van der Geest pasfoto

Nelly van der Geest, werkzaam bij het Expertise centrum Educatie van de HKU, leidt het programma Kunsteducatie in Context. Binnen dit programma focust zij op drie innovatiethema’s in de kunsteducatie: creatief partnerschappen en co-creatieprocessen, de rol van creativiteit en creatieven in het duurzaamheidsdebat en de impact van globalisering en migratie voor de kunst en de kunstbeoefening. Over het eerst onderwerp kwam in maart 2014 het werkboek Creatief partnerschap, evenwicht tussen creativiteit en samenwerking van haar uit. Hierin gaat zij in op de ervaringen met samenwerken, van elkaar leren en co-creëeren van negenendertig creatief partnerschappen tussen scholen en culturele instellingen in Utrecht.