“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

 

Lab 6 ‘Businessplanning & nieuwe verdienmodellen’

Dit lab is het sluitstuk van het LinC-gedeelte dat zich richt op het verruimen, verbeteren en vernieuwen van ons cultureel aanbod aan de hand van oude en nieuwe modellen, maar vooral ook aan de hand van de eigen casuïstiek en vraagstukken. Dit gedeelte begon met Lab 4 over Open en Sociale Innovatie en werd gevolgd door Lab 5 over co-creëren, samenwerken en het aangaan en onderhouden van partnerschappen. Lab 6 gaat over Businessplanning en verdienmodellen. In dit lab analyseren we een aantal casestudies die door deelnemers worden ingebracht. Hoe financieren zij de vernieuwing die ze voorstaan? Ontstaan er mogelijk startups vanuit LinC, wat hebben zij nodig?