“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

 

Lab 7 ‘Governance en goed werkgeverschap’

Dit lab gaat over de toekomst van de Culturele sector. Binnen dat kader belichten we een aantal thema’s zoals Governance, goed werkgeverschap en het financiële stelsel. We gaan deze thema’s zowel inhoudelijk, theoretisch als praktisch aanvliegen, dus: luisteren, bespreken, denken en oefenen.