“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

 

Lab 8 ‘Publiek leiderschap’

Tijdens een slotconferentie ronden we de drie leersporen (Interventures, reflectie, Cultural Connections) af. De interventureteams krijgen het podium om de resultaten van hun leerproces te presenteren aan het LinC-netwerk. Het leerspoor ‘reflectie’ wordt afgerond met een korte individuele pitch op basis van een zelfreflectieverslag dat ter voorbereiding op deze afronding is gemaakt door de deelnemers zelf. Ook presenteren de deelnemers tijdens dit lab een artikel waarin ze een idee, visie of persoonlijke kijk op een vraagstuk rond het thema Leiderschap in Cultuur formuleren. Deze bijdragen vormen een deel van de ‘opbrengst’ van LinC en worden daarom voor publiek beschikbaar gesteld.

Het lab wordt verder gebruikt om kennis en inzichten van deelnemers over te dragen en uit te rollen over de sector, nieuwe deelnemers te werven, het programma aan te scherpen voor de volgende lichting en feestelijk af te sluiten.