RI klein
“Tijdens mijn deelname aan LinC was vooral de interventure bijzonder. Het bleek een heel interessante samenwerking. We deelden de ambitie om iets toe te voegen aan de samenleving, om te verrijken.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC

 

Leerspoor 1 ‘Interventure’

Dit leerspoor is een belangrijk fundament van het programma. Hier vragen we deelnemers hun leiderschap, ondernemerschap en onderzoekend vermogen daadwerkelijk in te zetten. Centrale thema’s voor het interventurespoor zijn: innoveren, verbinden en samenwerken.

Wat is een interventure?

In een team een prangend vraagstuk aanpakken en een nieuw idee of werkwijze uitproberen, wat leidt tot een concreet door publiek ervaren en gewaardeerd resultaat. ‘Interventure’ is een samenvoeging van de begrippen innovatie, interventie en avontuur. LinC-deelnemers vormen teams van vier tot zes personen en gaan de uitdaging aan om een antwoord, oplossing of idee te ontwikkelen met betrekking tot een actueel maatschappelijk cultureel vraagstuk. Ze ontwerpen een interventie die iets in de bestaande praktijk verandert.

Waarom interventures?

Interventures bieden de LinC-deelnemers de kans buiten hun bestaande praktijk met nieuwe leiderschapsrollen en met ontwerpvaardigheden te experimenteren. Bij het werken aan een interventure worden theorie, onderzoek, ontwerp en praktijk verbonden. LinC-deelnemers verkennen nieuwe praktijken of ontwikkelen cross-sectorale verbanden. Inzichten en modellen uit de labs kunnen worden uitgeprobeerd. In dit leerspoor staan innovatief handelen en vanuit je leiderschap betekenisvolle verbindingen met de omgeving aangaan centraal.

Eind 2014 presenteerde de eerste lichting vier interventures. LinC 2 rondde in november 2015 acht vraagstukken af.  De derde lichting begon in februari 2016 met het Interventurespoor.

Meer weten over de Interventures en de mogelijkheid om als opdrachtgever op te treden? Lees meer.