“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

 

Leerspoor 3 ‘Cultural Connections’

Dit leerspoor wordt grotendeels door de deelnemers zelf ontwikkeld. Dit is het onderdeel dat moet uitgroeien tot een (internationaal) netwerk van en voor leiders in de culturele sector. In dit netwerk wordt al doende kennis gedeeld, waardoor LinC een open platform wordt voor de gehele sector. Hiervoor bieden we een internationaal netwerk van boeiende gastsprekers die vanuit verschillende perspectieven hun visie kunnen geven op leiderschap in de culturele sector.
Cultural Connections zijn culturele ‘inspiratiecafés’ rondom specifieke thema’s en vraagstukken, zoals de spanning tussen zakelijk en artistiek leiderschap, omgaan met verschillende kunstopvattingen, cultuureducatie, engagement, talentontwikkeling, gebruik van sociale media, politieke invloeden of financiering. De kern van dit leerspoor is het verbinden van verschillende ‘bloedgroepen’, organisaties, functionarissen en disciplines rondom uitdagingen voor de culturele sector. De bijeenkomsten zijn daarom op uitnodiging ook open voor niet-deelnemers.