LinC Lage Landen

In september 2019 is de tweede editie van LinC Lage Landen gestart: het programma voor leiders in de kunst- en cultuursector werkzaam in Nederland en Vlaanderen. LinC staat voor actiegericht leren. Als deelnemer ga je zelf aan de slag met de informatie die je krijgt aangereikt. We dagen je uit om te reflecteren op jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten, te experimenteren met nieuwe vormen en ideeën en de verbinding te leggen met je dagelijkse werkzaamheden en ambities.

Dit doe je niet alleen. LinC biedt een groot netwerk van docenten, pioniers en coaches. Ook zijn uitwisseling van kennis en samenwerking met andere deelnemers van groot belang. We streven daarom naar een in alle opzichten diverse groep. Samen leren we meer.  

 

Voor wie is LinC?

Het programma richt zich op leidinggevenden, makers, managers, ondernemers en initiatiefnemers in de culturele sector: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Het is een programma voor pioniers die een sleutelpositie in het culturele veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan creativiteit en innovatie. We streven daarbij naar een zo groot mogelijke diversiteit aan disciplines, ervaring en achtergrond van de deelnemers. LinC staat ook voor het verbinden van de praktijk met de nieuwe inzichten en ervaringen die je in het programma opdoet. Culturele organisaties zijn vaak kleinschalig en worden dikwijls in beslag genomen door dagelijkse beslommeringen. Dit programma betrekt actief je werkcontext. Zo werken we ook aan het lerend vermogen van de instellingen.

Als deelnemer beschik je over:
 • een afgeronde universitaire of hbo-opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau;
 • kennis over en betrokkenheid bij de huidige ontwikkelingen en uitdagingen binnen de culturele sector;
 • minimaal vijf jaar (betaalde) werkervaring in de sector waarvan minimaal één jaar in een leidinggevende functie of (project)management positie. Of je hebt als zelfstandige twee tot vijf jaar projectmanagementopdrachten uitgevoerd;
 • de creativiteit en het innovatieve vermogen om buiten de grenzen van de eigen werkcontext en vraagstukken te kijken en nieuwe werkwijzen uit te proberen.
Belangrijke criteria voor toelating:
 • ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de culturele sector te realiseren;
 • voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten;
 • bereidheid om te leren: om standpunten, meningen en denkpatronen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden;
 • bereidheid om je eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de sector te stellen;
 • wil om zakelijke of artistieke innovaties te realiseren;
 • je staat op een kruispunt in je werkzame leven.

Wie maken LinC Lage Landen?

LinC is in de eerste plaats een groeiend netwerk van leiders in cultuur. Docenten en hoogleraren van de Universiteit Utrecht, Kennisland en Universiteit Antwerpen verzorgen onderdelen van het programma. Verder maken we gebruik van een breed netwerk van procesbegeleiders, trainers en coaches met ruime ervaring op het terrein van leiderschapsontwikkeling en uitgebreide kennis van de culturele sector. Daarnaast heeft LinC een groep van (ervarings)deskundigen, pioniers en opinieleiders uit de culturele sector aan zich verbonden voor de verschillende programmaonderdelen.

Programmaleiding: Paul Adriaanse – p.adriaanse@uu.nlAnnick Schramme – annick.schramme@uantwerpen.beIselien Nabben – e.h.nabben@uu.nl en Joke Schrauwen – joke.schrauwen@uantwerpen.be

LinC Lage landen is mogelijk gemaakt door het Vlaams Ministerie van Cultuur, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren en een aantal instellingen zoals het Van Gogh Museum, het Nederlands Dans Theater, het Fonds Podiumkunsten, het Nationaal Theater Den Haag, Stichting Cultuur+Ondernemen, TivoliVredenburg, Universiteit Utrecht en Kennisland. Ontwerp en uitvoering liggen in handen van Antwerp Management School, Universiteit Utrecht.

Meer over het netwerk
 

Opbouw LinC

Intakegesprekken

Het programma start met intakegesprekken die we gebruiken om inhoudelijke accenten te leggen. Het intakegesprek is gebaseerd op een zelf afgenomen assessment met betrekking tot je leiderschapsprofiel en geeft daarmee richting aan het persoonlijke ontwikkelingstraject.

Labs, leersporen en vrije ruimte

LinC Lage Landen bestaat uit acht labs. We noemen dit labs (laboratoria) omdat het niet alleen gaat om het opdoen van kennis, maar ook om het delen en creëren van kennis. Deze labs zijn bijeenkomsten die verspreid over twaalf maanden plaatsvinden. Naast de labs werk je gedurende de hele periode individueel of in kleinere wisselende teams aan opdrachten en vraagstukken uit de praktijk. Deze zogenoemde ‘leersporen’ zijn gericht op het uitdragen, verrijken, op maat en toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen. Tot slot is er het onderdeel ‘vrije ruimte’ waarin we, indien mogelijk, onderdelen van bestaande opleidingen of masterclasses van Antwerp Management School en Universiteit Utrecht aanbieden. 

 

Praktisch

Planning

De labs, leersporen en de vrije ruimte zijn verspreid over een periode van twaalf maanden, van september 2019 tot september 2020. We vragen om in principe alle maandagen te reserveren voor LinC. Enerzijds zijn er dan de labs en bijeenkomsten in het kader interventures en coaching. Op veel maandagen wordt er geen bijeenkomst vanuit het programma georganiseerd, maar deze dag kun je gebruiken voor zelfstudie, (huiswerk)opdrachten of het werken in interventureteams. Indien noodzakelijk wijken we uit naar een dinsdag of een woensdag.

Locaties

Tivoli Vredenburg Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
USBO Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC Utrecht
Spring House, De Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam
Antwerp Management School Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

 

Planning en rooster

Werk en studie combineren

LinC is een intensief programma dat tijd en energie vraagt. Omdat we dichtbij de werkpraktijk blijven en je een eigen innovatieproject kunt inbrengen, kun je onderdelen van het programma echter integreren in je dagelijkse werkzaamheden. Bovendien levert dit programma niet alleen persoonlijke inzichten op, maar ook rendement voor de organisatie en daarmee voor de culturele sector als geheel.

Start: nader te bepalen
Locatie: Nederland/Vlaanderen

Studiebelasting
TotaalCirca 710 uur
Contacturen Labs/LeersporenCirca 320 uur
Voorbereiding/zelfstudieCirca 350 uur
Vrije ruimteCirca 40 uur

 

 

Proeve van bekwaamheid

Deelnemers werken in de labs en de leersporen naar een eindresultaat in de vorm van een ‘proeve van bekwaamheid’. Deze bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een zelfreflectieverslag: op basis van het persoonlijk leerplan schrijft elke deelnemer een verslag over zijn of haar persoonlijke leiderschapsontwikkeling.
 2. Iedere deelnemer schrijft een artikel (1200-1500 woorden) over een zelfgekozen relevant onderwerp of ontwikkeling in het kader van leiderschap in cultuur. Hierin wordt op basis van argumenten positie ingenomen, visie uitgesproken, een idee gelanceerd of getoond. Deze artikelen worden gepubliceerd. De wijze waarop dit gebeurt, is deels aan de deelnemers van LinC.
 3. Iedere deelnemer draagt zichtbaar bij aan het (eind)resultaat van de interventure.

Deze toets wordt extern beoordeeld. De deelnemers ontvangen een uitslag en – bij goed gevolg – een certificaat van de Universiteit Utrecht en Antwerp Management School.

 

Aanmelding

Inschrijving vindt separaat plaats in Vlaanderen en Nederland. Het programma biedt plaats aan twintig deelnemers, waarvan er tien uit Vlaanderen en tien uit Nederland komen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Joke Schrauwen via joke.schrauwen@uantwerpen.be of Iselien Nabben via e.h.nabben@uu.nl