Leiderschap in Cultuur

LinC is een leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector. LinC staat voor reflectie, vernieuwing, kennisdeling en inspiratie. Samen onderzoeken we nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en werken we aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

In september 2018 gaan twee programma’s van start: LinC Lage Landen (zie ook hier) en LinC Utrecht.

“LinC heeft mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten vergroot. Ook bood het de mogelijkheid de gedachten die ik had over de sector en over mijn positie daarin te delen met professionals met een heel ander profiel.”

Ruben Israël - Deelnemer LinC 1

“LinC is voor mij een eerste stap op weg naar een cultuursector die zich (zelf)kritisch durft op te stellen en haar waarde iedere keer opnieuw durft te definiëren.”

Mirjam Terpstra - deelnemer LinC 2

“De culturele leiders van morgen werken vanuit kracht en overtuiging. Zonder zich af te zonderen van de samenleving, vanuit het besef dat hun werk de samenleving verrijkt.”

Paul Adriaanse - Zakelijk leider LinC

“De belangrijkste les van LinC: binnen de cultuursector mag veel meer en beter naar elkaar geluisterd worden.”

Maartje Nevejan - Deelnemer LinC 1

“LinC heeft me veel gebracht. Het zorgde ervoor dat ik aan het denken werd gezet over waar ik stond en wat ik wilde.”

Jan-Hein Sloesen - Deelnemer LinC 1

 

Laatste blogberichten

27-05-2018

Een vruchtbaar repertoirelandschap.

Lodewijk Reijs vraagt zich in zijn proeve van bekwaamheid aan het einde van LinC 4 af waarom we zo stiefmoederlijk omgaan het bestaande toneel- en muziekrepertoire van eigen bodem. Het podiumkunstenbeleid is zeer bepalend voor wat er te zien en te horen is op de Nederlandse podia. Het ligt ten grondslag aan de overheidsfinanciering van…

Lees meer

17-05-2018

‘Het huidige bruikleensysteem van musea leidt tot beslissingen gebaseerd op vooroordelen in plaats van feiten.’

Gemma Boon is na het behalen van haar certificaat direct aan de slag gegaan als directeur van het nieuwe museum No Hero. In haar proeve van bekwaamheid breekt ze terecht een lans voor een objectiever systeem van bruikleningen. Nu leidt de bestaande praktijk nog teveel tot vriendjespolitiek. Musea beheren vaak meer kunstobjecten dan zij kunnen…

Lees meer

08-05-2018

Succes als keuze is een van de gevaarlijkste misvattingen van deze tijd.

Willem Bongers-Dek heeft in zijn proeve van bekwaamheid aan het einde van LinC 4 een prachtig, persoonlijk betoog geschreven, over de nadelige kanten van onze jacht naar succes. Soms heb je namelijk gewoon mazzel. Of pech. Dat zijn geen van beide dingen die je met keuzes kunt beïnvloeden. Lees zijn betoog. Eind vorig jaar vroegen…

Lees meer

Events

19-22 september
LinC naar het Ruhrgebied!

Van 19 tot 22 september gaat er een delegatie van (alle edities van) LinC naar het Ruhrgebied om de Ruhrtrienale te bezoeken, samen met de Zukunftsakademie waar Inez Boogaarts (deelnemer LinC1) directeur van is.

Deze studiereis is georganiseerd door het LinC-netwerk zelf, met name door Lene ter Haar en Stephanie Hermes (deelnemers LinC4).