Club LinC

Club LinC is de alumnivereniging van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur. Club LinC is er voor alle oud-deelnemers van LinC. Samen onderhouden en versterken we dit bijzondere culturele netwerk.

Wil je lid worden? Stuur dan een mail naar: clublinc@gmail.com

 

Lidmaatschap

Heb je vragen over het lidmaatschap? Mail dan naar clublinc@gmail.com

 

Activiteiten

De vereniging organiseert inhoudelijke masterclasses, verrassende werkbezoeken en jaarlijks een congres rond een actueel thema. Als lid beschik je over een platform om vragen en kwesties eenvoudig te delen met andere LinCers.

De vereniging faciliteert eigen initiatieven zoals intervisiegroepen door een ruimte ter beschikking te stellen. Bovendien kan Club LinC optreden als spreekbuis van de leden en als overlegpartner voor stakeholders.

De vereniging wordt bestuurd door een zeskoppig bestuur. Daarnaast zullen commissies verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deelactiviteiten van de vereniging, zoals een activiteitencommissie, een reiscommissie, een congrescommissie en een kascommissie.

Het eerste bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Femke Haijtema (LinC 4, voorzitter)
  • Judith Blankenberg (LinC Artistiek 2, secretaris)
  • Maurice Dujardin (LinC 2, penningmeester)
  • Melinde Gerber (LinC Zakelijk 1)
  • Birte ten Hoopen (LinC 4)
  • Paul Adriaanse (namens LinC-programma, Universiteit Utrecht, USBO)

Achtergrondinformatie

Aanvullende informatie vind je in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Club LinC.

 

Contact

Wanneer je deelneemt of deelgenomen hebt aan een LinC-programma kan je je aanmelden voor de besloten LinkedIn-groep. LinC kent ook een eigen openbaar platform op Facebook, en je kunt ons volgen op Twitter.