Deelnemers LinC 1

Hieronder staan de pioniers van Leiderschap in Cultuur, de eerste groep die het LinC-programma heeft doorlopen en mede vormgegeven!

Afaina de Jong

Cultureel ondernemer/ Oprichter AFARAI en Ultra de la Rue

Als cultureel ondernemer denk ik dat we als culturele sector veel zichtbaarder moeten maken waar we mee bezig zijn. Dit is goed voor zowel de grote als de kleine spelers en belangrijk voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Ook moeten we helderder voor ogen krijgen wat de economische waarde is van creatieve bedrijven. Voor veel investeerders is deze sector nog vrij ongrijpbaar en daarmee moeilijk investeerbaar.

Alette Ahsmann

Ik geloof in authenticiteit, openheid en in de kracht van samenwerking. Met deze waarden als uitgangspunt streef ik naar het verbinden van mensen en organisaties, zodat daar mooie, nieuwe samenwerkingen uit kunnen ontstaan.

Annette Marx

Architect / Directie Marx & Steketee Architecten

De discipline van architectuur oefen ik uit als cultureel inspirator in een veelal hoogtechnologische en iteratieve ontwerpomgeving. Een vorm van topsport die sterk aan het veranderen is en waar het sociale aspect steeds belangrijker wordt. De uitdaging is om groepen uit de samenleving te binden voor draagvlak en de creatieve en innovatieve talenten van ontwerpers en techneuten op een nieuwe manier samen te brengen om daarmee vernieuwende resultaten te bereiken.

Cees van ’t Hullenaar

Zakelijk directeur IDFA

Door deelname aan Linc kan ik structureel tijd vrijmaken om me te bezinnen, mijn blikveld te verruimen en te professionaliseren.

Denise de Boer

Mijn missie is om in samenwerking met anderen nieuwe culturele verdienmodellen voor culturele instellingen te ontwikkelen vanuit de kracht van de eigen culturele missie, gecreëerde waarden en kernactiviteiten. Hierbij is het voornaamste doel culturele instellingen meer financieel onafhankelijk te maken en middelen te genereren om te investeren in duurzame innovatie.

Feri de Geus

Artistiek directeur stichting Le Grand Cru

Ik wil mensen in een interculturele setting verbinden door kunst, waarbij artistieke zeggingskracht de motor is van sociale verandering  en sociale verbinding.

Inez Boogaarts

directeur Boogaarts Advies en Ontwikkeling

Geen informatie beschikbaar

Jan Brands

Directeur Kunstconnectie

Ik denk bij de start aan negen regels voor succesvol leiderschap (vrij naar Carmine Gallo): In vuur en vlam voor cultuur. Navigeer een kraakheldere route. Samen sta je sterker. Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden. Ideeën verbinden. Rare dwarsverbanden brengen topoplossingen. Enthousiasme verspreiden. Ervaringen delen. Reik verder. Oftewel INSPIREER.

Jan-Hein Sloesen

Cluster Manager Service & Relatie Management Provincie Noord Brabant / Regisseur muziektheatervoorstellingen Kr8Lab

Cultuur heeft weinig geld in kas maar is daarmee niet waardeloos! Cultuur draagt bij aan gezondheid en leefbaarheid, levert productiviteit en toerisme, genot en geluk en is rijk aan intellectueel en relationeel kapitaal. Mijn missie in het licht van LinC is het aanpassen of ontwikkelen van businessmodellen die dit potentieel ten volle benutten.

Janine Dijkmeijer

Managing director het Nederlands Dans Theater

Leiderschap in Cultuur is voor mij het verbinden, uitvoeren en realiseren van een missie en kernwaarden in een omgeving die altijd in verandering is. Hiervoor is het belangrijk om uit te vinden hoe de inhoud verbonden kan worden met nieuwe mogelijkheden en een bredere strategie waarin je een missie uitdraagt. Via het LinC-programma hoop ik samen met de deelnemers tot nieuwe inzichten te komen over het verbinden van je hart met de praktijk en de omgeving.

 

Zaterdag 25 januari tijdens het Holland Dance Festival 2014 ontving Janine de Jiří Kylián Ring vanwege haar grote inzet voor de danswereld als getalenteerd cultureel ondernemer.

Jarrod Francisco

Directeur Likeminds

Geen informatie beschikbaar.

Maaike Verberk

directeur finance en planning Toneelgroep Amsterdam

Mijn missie in het LinC-programma is het leggen en versterken van verbindingen tussen het artistieke proces van mijn organisatie en andere domeinen, zoals het maatschappelijk domein en het economische domein. Dan komt de kracht van cultuur namelijk pas echt tot zijn recht en raakt het meer mensen dan het tot nu toe gedaan heeft.

Marc Jacobs

Organisatie-adviseur en interim bestuurder

Mijn LinC-missie is het leren en delen van elkaars kennis en ervaring om zo te groeien in leiderschap en daarmee de positie van kunst en cultuur in de samenleving te versterken.

Marga Kroodsma

Directeur Jonge Harten en cultureel ondernemer.

Het onverwachte dat kunst teweeg kan brengen en de mogelijkheid om te raken, staan haaks op de menselijke behoefte van overzicht en controle. Mijn missie met het programma LinC is om elkaar te inspireren over hoe we dit spanningsveld het beste kunnen bespelen, zodat we in de toekomst kunnen blijven creëren, uitdagen, ontdekken en experimenteren.

Renske Verbeek

Directeur De Kroepoekfabriek

De mooie synergie die cultuur en ondernemerschap kunnen opleveren, wil ik ten volste ontdekken en uitvoeren. Ik kan niet wachten om me samen met beroepsgenoten tijdens dit leiderschapsprogramma te storten op de kansen die we moeten gaan grijpen.

Rixt Hulshoff Pol

Directeur Unseen Photo Fair

Kunstenaars maken het onbenoembare zichtbaar en kunnen vastgelopen structuren overwinnen. Waaraan moeten culturele instellingen voldoen om hiervoor een optimaal podium te bieden? En hoe stimuleren wij de dialoog met een breed publiek? Ik wil hierover graag met inspirerende collega’s op strategisch niveau van gedachten wisselen.

Ruben Israël

Manager marketing, sales en events Luxor Theater

Er moet veel zakelijker gedacht worden in de culturele sector en het publiek moet centraal staan, zonder concessies te doen aan de artistieke kwaliteit. Het subsidie-afhankelijk denken is niet meer van deze tijd. Subsidie is voor bepaalde kunstvormen noodzakelijk, maar het moet als ondersteuning dienen en niet als doel. Er valt veel te leren van ontwikkelingen binnen de commerciële culturele sector en vooral ook buiten de culturele sector.

Titia Bouwmeester

Artistiek leider 5eKwartier

Door middel van co-creatie wil ik bijdragen aan de maatschappelijke verankering van de kunsten. Ik wil verbeelding toevoegen aan het landschap. Met publiek, organisaties en bedrijven wil ik de publieke ruimte bespelen en bouwen aan een tot de verbeelding sprekend podium. Zo wortelt theater zich in het culturele landschap en wint ze aan maatschappelijke betekenis.

Wilco Witte

Manager Muziek SKVR

Ik wil mezelf als leider adequaat toerusten om de noodzakelijke veranderingen als gevolg van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen goed te kunnen anticiperen, sturen en begeleiden.