Deelnemers LinC Lage Landen

Hieronder staat de groep die het LinC Lage Landenprogramma gaat doorlopen.

Alexandra Meijer

Coördinator Wisper

Cultuur is het fundament van onze samenleving. Het is datgene dat onze opinie uit, dat ons vormt, dat ons met elkaar verbindt. Ik geloof in meer dialoog tussen de kunsten, het educatieve veld en de ruimere samenleving. De enorm diverse samenleving vraagt ons de huidige kaders waarbinnen cultuur en educatie zijn vormgegeven te herdenken. Daar zet ik me graag voor in!

Ann Overbergh

Programmacoördinator Vlaams-Nederlands Huis de Buren

Kunst is een maatschappelijk goed. Het kan doen nadenken, troosten, mensen kunnen zich erin herkennen, kunnen er boos of blij van worden, het kan je aan het denken zetten, kortom: het is een soort gesprekspartner en een spiegel tegelijkertijd. Maar geldt dat voor iedereen evenveel? In een samenleving die steeds diverser wordt, hoe zorg je voor meerstemmigheid in de productie, spreiding presentatie en reflectie over kunst? En hoe doe je dat binnen je eigen organisatie zonder in te boeten aan visie, profiel en marsrichting? Dat is een vraag om tijdens het LinC-programma verder uit te diepen.

Anneleen Decraene

Marketing- en communicatieverantwoordelijke Stad Antwerpen

Laten we samen onderzoeken hoe we vanuit waarden, creativiteit en samenwerking een divers, innovatief en ondernemend cultureel landschap kunnen creëren.

Bart van der Roost

General Manager Opera Ballet Vlaanderen

“Ask yourself: Can I give more? The answer is usually yes.” – P. Tergat

Carolina Maciel de Franca

Zelfstandig maker / coach / commissielid in letteren en theater

Elke sector heeft goede leiders nodig. De culturele sector is daar niet anders in. De cultuurproductie in de lage landen is van hoge kwaliteit, maar hierbij zijn er uiteraard ook uitdagingen. Dat vraagt om leiders die even creatief, innovatief en vakkundig zijn als de artiesten die ze kiezen om in de spotlights te zetten.

Carolina Maciel de Franca

Chantal Kradolfer

De gebaande paden worden vaak gevolgd, terwijl wij juist creativiteit moeten gebruiken om vooruitstrevend te zijn. Naar mijn idee ontstaat er de komende jaren een verschuiving van de ‘oude lichting’ naar de ‘nieuwe lichting’ leiders in het culturele veld. De nieuwe lichting moet leren van de oude lichting, maar ook aan de toekomst denken en veranderingen durven aanbrengen. Dit is voor mij de reden om deel te nemen aan LinC. Ik kijk ernaar uit om met een diverse groep mensen te leren van elkaars situatie, om buiten onze comfortzone te treden, na te denken over lastige kwesties en ons te verrijken op het gebied van organisatiemanagement en leiderschap.

Eric Blom

Manager Productie en Techniek Nederlands Dans Theater

Ik wil graag mijn kennis, leiderschap en inmiddels zo’n 25 jaar ervaring in de wereld van het theater uitbouwen en delen met andere leiders, professionals en experts.

Voor mij is het belangrijke aandachtspunt de sector helpen met ontwikkelingen waarbij innovatie, kennisverspreiding en versterking van de infrastructuur (in de breedste zin van het woord) de speerpunten zijn.

Dit alles doe ik met het doel dat kunst de ruimte en aandacht vanuit het maatschappelijk belang blijft krijgen die het verdient. Daarnaast wil ik dat de kunst beter beschikbaar wordt voor afnemers door de enorme creativiteit die makers in Nederland en daarbuiten tentoonspreiden zichtbaarder te maken.

Ernest Slot

Plv. hoofd afdeling mediabeleid en coördinerend beleidsmedewerker film en creatieve industrie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Innovatief leiderschap in de cultuursector is een noodzaak. Daar vraagt cultuur om, daar vraagt de samenleving om. Cultuur moet zich namelijk inhoudelijk kunnen ontwikkelen en vernieuwen. Om de veranderingen in de samenleving te weerspiegelen, erop te reflecteren en erop in te spelen.

Aan innovatief leiderschap wil ik vorm geven en werken door (cultuur)inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren en te duiden. En door bruggen te slaan tussen creatieve professionals, cultuurinstellingen en kunstdisciplines, tussen de cultuursector en andere maatschappelijke en economische domeinen.

Esther Ursem

Ontwikkelen van leiderschap in kunst en cultuur gaat niet alleen over het stimuleren van de kunstensector, maar gaat over het stimuleren van een bredere beweging van het steeds opnieuw herijken van normen en waarden. Kunst zal alles overleven, cultuur is wat we samen maken.

Eva Wuyts

De enige constante is verandering. Ik ga steeds voor meer, beter, hoger – het liefst samen met verschillende partners die zich kunnen vinden in een gezamenlijk doel. We kunnen als sector zoveel van elkaar leren door over het muurtje te kijken.

Iris Verhoeven

Directeur JEF

Cultureel leiderschap is geen zaak van één iemand. Je omringen met een team waarvan zelf geleerd kan worden is onmisbaar voor een succesvolle organisatie. We zijn het ons huidig en toekomstig publiek verschuldigd om het beste van onszelf te geven, zodat we kunnen blijven inspireren en verrassen met al het moois dat de sector te bieden heeft. Het is een uitdaging om samen de gevestigde waarden en platgetreden paden in vraag te stellen en ons klaar te stomen voor de toekomst.

Jan-Melle Liscaljet

LinC Lage Landen biedt mij de kans om samen met de andere deelnemers tot nieuwe inzichten te komen en nieuwe verbindingen te creëren. Door elkaar uit te dagen en aandacht te geven aan persoonlijke ontwikkeling, kunnen wij met een aangescherpte visie de mensen om ons heen inspireren en met behulp van kunst de impact op onze omgeving te vergroten om de positie van cultuur in de samenleving te versterken.

Jessica de Jaeger

Organisatie, Ontwikkeling & Onderwijs in de culturele sector

Kunst en cultuur verbindt, opent ogen en zet mensen aan tot dialoog. Hier ben ik van overtuigd en dat is tevens mijn drijfveer voor het werken binnen de culturele sector. Graag wil ik bijdragen aan projecten die deze missie met mij delen.

Ook wil ik graag samen met de andere deelnemers van LinC sparren over het hoe en waarom we doen wat we doen. Ik wil me samen met de andere deelnemers oriënteren op hoe we de sector als middel kunnen blijven inzetten voor een respectvollere wereld, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de kunsten.

John de Weerd

Curator Zaal 3 & 4, Fondsenwerving Het Nationale Theater

Ik vind het belangrijk dat jonge theatermakers, performers en kunstenaars publiek opbouwen voor hun werk en dat datzelfde publiek kennis maakt met dat werk. In Nederland zijn de plekken waar dat kan dun gezaaid. Ik maak me er sterk voor de jongste generatie hiermee zo goed mogelijk te faciliteren. Soms moeten daarvoor systemen op de schop. Dat maakt mijn werk dubbel zo leuk.

Kay Doms

Coördinator productie en publiek / programmator Arenberg – OLT Rivierenhof

Cultuur verbindt mensen met elkaar en verbetert samenlevingen. Het laat ervaringen en kennis over mensenlevens heen reizen. Een toegewijd leider met visie is hiervoor essentieel. Ze moet vertrouwen creëren en enthousiasmeren, zowel in haar team als tot ver daarbuiten. Als een ervaren gids stuurt en faciliteert ze dit alles op een menselijke manier. Zo blijft cultuur constant vernieuwen, verbinden en vooral verwarmen.

Maarten Quaghebeur

Consulent management en ondernemen Cultuurloket

De cultuursector heeft nood aan passionele leiders met een sterke artistieke en zakelijke visie. Ik wil in het leiderschapsprogramma LinC Lage Landen mijn liefde voor makers, uitvoerders en doeners omkaderen met een onderbouwde langetermijnvisie. Zo wil ik van mezelf een betere leider maken en anderen inspireren om hun leidersrol nog beter op te nemen.

Mijke Loeven

Directeur / bestuurder BIMHUIS

“There is a crack in everything, that’s how the light gets in.” – L. Cohen

Paul Klarenbeek

Coördinator Marketing en Communicatie Drents Museum

Kunst en cultuur verbindt, inspireert, verrijkt en gaat grenzen over. Aan de culturele sector is de opgave om zoveel mogelijk mensen en een zo divers mogelijk publiek hierbij te betrekken en hiervan te laten genieten. Niemand moet hierbij worden uitgesloten. Dat is waar we voor staan. Samenwerking en innovatie zijn voor mij daarbij de sleutelbegrippen.

Stef Katwijk

Beleidsadviseur Cultuur Gemeente Den Haag

Iedere keer weer raak ik gefascineerd door de vindingrijkheid van kunst en cultuur in haar reactie op en zo het vormen van onze cultuur. Kunst en cultuur zijn samen een schaakgrootmeester die drie stappen vooruit denkt. Te vaak wordt aan die unieke betekenis van kunst voorbijgegaan, terwijl een veranderende cultuur – in brede zin – het grootste goed van iedere samenleving is. Door deel te nemen aan LinC Lage Landen wil ik nieuwe inzichten verkennen die mij helpen een rol te blijven spelen in het borgen van de vanzelfsprekendheid van kunst en cultuur in een samenleving.

Veerle van Bun

Veranderingen in wetgeving en maatschappij, opportuniteiten en nieuwe evoluties in het lokale en bovenlokale kunstenlandschap brengen me ertoe om vanzelfsprekende concepten opnieuw tegen het licht te houden. Daarbij is het belangrijk om als organisatie met een sterk team een verschil te maken binnen dat kunstenlandschap door kritische analyses, reflectie, vernieuwende keuzes en door een aanbod dat artistiek en maatschappelijk relevant is.

Ik wil graag mijn tijd, mijn netwerk, kennis en ambitie inzetten om van anderen te leren en zo nieuwe inzichten te verwerven in deze materie.