LinC zoekt opdrachtgevers Interventures

Het LinC-netwerk omvat professionals met uiteenlopende achtergronden die getraind zijn om samen te werken en kennis te delen. Tijdens hun deelname aan het programma buigen zij zich in teams van vier tot zes deelnemers over een complexe vraagstukken, zowel binnen als buiten de cultuursector. We noemen dit het Interventurespoor: in een tijdsbestek van een half jaar brengt het interventureteam een probleem in kaart, onderzoekt het de opties en pleegt het enkele interventies. De innovatiekracht van de cultuursector staat hierbij centraal: Interventureteams zijn creatief, publieksgericht en sterk in het visualiseren van mogelijkheden en het zichtbaar maken van onvermoede oplossingen.

Opdrachtgevers gezocht

We zoeken in het bijzonder vraagstukken waarbij de culturele sector crossovers maakt met andere maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, zorg, stedelijke ontwikkeling, inclusiviteit van de samenleving of techniek. Ook zijn we geïnteresseerd in actuele kunstenaarsdilemmas. Tenslotte zijn we benieuwd naar de vernieuwingsvraagstukken in de culturele sector zelf, bijvoorbeeld in de wereld van de festivals, jonge makers of film. We selecteren opdrachtgevers op deze criteria:

 • Complexiteit van het vraagstuk
 • Vernieuwend
 • Bereidheid om te investeren in het team
 • Urgentie bij de opdrachtgever rond het vraagstuk
 • Het vraagstuk moet analyse en handelingsmogelijkheden bevatten
 • Haalbaarheid (looptijd van een interventure is een half jaar)
 • Ruimte om te leren

We zoeken kortom opdrachtgevers die open staan voor experiment, behoefte hebben aan nieuwe perspectieven en het aandurven om verrast te worden.

Leren en innoveren

Voor de LinC-deelnemers is een interventure een essentieel onderdeel van hun leren over leiderschap en samenwerking. Het is onze ervaring dat ook opdrachtgevers tijdens het traject leren over opdrachtgeverschap. Een interventure levert dus op meerdere niveaus en voor alle betrokkenen nieuwe inzichten op. Om dit proces in goede banen te leiden, voorziet LinC in een coach die het interventureteam begeleidt en een aanspreekpunt voor opdrachtgevers.

Benut de expertise van de cultuursector voor uw vraagstuk.

Hoe werkt een interventure?

Interventures onderscheiden zich van ‘traditioneel’ extern advies doordat ze niet in de eerste plaats voorzien in inhoudelijke expertise maar in creativiteit. Dit betekent dat interventureteams op een groot aantal plekken inzetbaar zijn, zowel binnen als buiten de cultuursector. Eerdere vraagstukken lopen uiteen van de invulling en lokale verankering van een nieuw podium tot ouderenzorg in een vergrijzende gemeente. Om de potentie van de interventure ten volle te benutten, is het belangrijk dat de opdrachtgever bereid is om de eigen vraag ter discussie te stellen.

Voorbeeld: TNO / Kenniscentrum Healthy Urban Living

De gemeente Houten heeft te maken met een groeiende groep hulpbehoevende ouderen. Het organiseren van zorg voor deze groep is een complex vraagstuk met meerdere partijen, waarbij de ouderen zelf niet vanzelfsprekend worden betrokken. Om dit te stimuleren bedacht het interventureteam een campagne waarin onder andere filmportretten werden gemaakt.

Voorbeeld: Stoelendans

Hoe vergroten we de arbeidsmobiliteit in de cultuursector? Met die vraag gingen vier LinC-deelnemers eind 2013 aan de slag. Hun idee groeide uit tot de Stoelendans, een concept waarmee professionals tijdelijk van baan kunnen ruilen. Na enkele proefrondes is de Stoelendans inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige startup.

Alles op een rij

Van opdrachtgevers verlangen wij:

 • Een pitch van het vraagstuk (8 februari 2016, middag).
 • Tijd om met een zekere regelmaat het interventureteam te informeren en ideeën uit te wisselen.
 • Het vermogen om het interventureteam ruimte te bieden, hun eigen weg te gaan.
 • Het faciliteren van het interventureteam om hun interventure in jouw werkomgeving/ netwerk te testen (denk aan: organisatiebudget, netwerk, locatie).
 • Aanwezigheid en feedback bij de afronding van het traject (7 november 2016).
 • De totale tijdsinvestering is ongeveer 40 uur.

Wat bieden we:

 • Een gedreven team van 4-6 collega’s uit de culturele sector, dat buiten gangbare paden wil denken en opereren.
 • Coaching van dit team op proces, ontwerp, communicatie.
 • Een inkijkje in actuele ontwikkelingen op het gebied van leiderschap in cultuur
 • Een netwerk in de culturele sector.
 • Een relevant ontwerp of nieuwe stap in het vraagstuk.
 • Op dit moment zijn er geen kosten aan de interventures verbonden. Wel is het zo dat niet ieder vraagstuk op korte termijn door een team kan worden opgepakt.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek of behoefte aan meer informatie? Stuur een e-mail naar info@leiderschapincultuur.nl of neem contact op met Nelly van der Geest: nelly.vandergeest@hku.nl /  06-26494941.